REBUILT MOOC

  09:28, 29 Feb 24
 REBUILT MOOC

Проектът REBUILT има нещо необикновено за споделяне.
Проектът REBUILT е официално завършен, но REBUILT MOOC ще остане достъпен за всички още 5 години след официалния му край.
Регистрирайте се и се запишете сега за Rebuilt MOOC!
learning.rebuilt-project.eu