Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП
повече информация
“PreservatiON and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs“ (OUR WAY)
повече информация
Насърчаване на възможностите за интернационализация на МСП подпомагайки МСП мрежи за износ (READY2NET)
повече информация
ПРИОБЩАВАЩО ЛИДЕРСТВО В ДИГИТАЛНАТА ЕРА INCLUDE
повече информация
„Dialog for Innovation And LOcal Growth“
повече информация
Нулев отпадък при възстановявянето на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа
повече информация
“KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства”, код eMS - 507
повече информация
Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор земеделие и храни
повече информация