ПРИОБЩАВАЩО ЛИДЕРСТВО В ДИГИТАЛНАТА ЕРА INCLUDE
повече информация
„Dialog for Innovation And LOcal Growth“
повече информация
Нулев отпадък при възстановявянето на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа
повече информация
“KIDS – Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния - България за деца и техните семейства”, код eMS - 507
повече информация
Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор земеделие и храни
повече информация