Уникалността на Средиземноморската диета – от териториални мрежи към клъстерна организация (MedDiet Go)

Име на проекта: Уникалността на Средиземноморската диета – от териториални мрежи към клъстерна организация

Акроним на проектаMedDiet Go

Програма: INTERREG Euro-MED (2021-2027)

Продължителност: 27 месеца: 01.01.2024 – 31.03.2026

Водещ партньор: Испания (Seville Official Cha1ber of Commerce, Industry and Navigation)

Партньори: Испания (Mediterranean Diet Foundation)

Словения (Institute for Comprehensive Development Solutions)

Италия (Puglia Region)

Гърция (COMPANY FOR RESEARCH, EDUCATION, INOVATION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH  AEGEAN REGION S.A.)

Португалия (Alentejo Regional Development Agency)

България (Chamber of Commerce and Industry - Vratsa)

Цел на проекта: Развитие и подобряване на капацитета за научни изследвания и иновации и усвояване на модерни технологии

Med Diet Go надгражда основните постижения на MD.net (https://mdnet.interreg-med.eu/) за насърчаване на селския начин на живот и ландшафта като възможност за туризъм чрез иновации и работа в мрежа:

 • Разширяване на придържането на заинтересованите страни към ценностите на MD (Средиземноморска диета), както в общностите на MD.net, така и в териториите на нови партньори;
 • Консолидиране на Med Diet Euro-Cluster за свързване на селските икономики в мрежа и справяне с предизвикателствата на световния пазар;
 • Популяризиране на териториите на MD (и здравословни продукти) като дестинации за международен туризъм

Основни дейности:

 • Съвместни действия на Med Diet Euro Cluster (Европейски клъстер Средиземноморска диета);
 • Изготвяне на Споразумение за европейски клъстер Med Diet;
 • Създаване на тематична общност, общност за институционален диалог и принос към стратегията за увеличаване на резултатите от програмата;
 • Комуникация в областта на международните отношения.

Резултати:

 • Подобрена осведоменост на селските общности и изграждане на капацитет чрез поделяне на огромна база данни и информация, събрана чрез MD.net проучване;
 • Организации с повишен институционален капацитет поради участието им в трансгранични дейности за сътрудничество;

 

За контакти: Търговско – промишлена палата - Враца

Мария Цолова

 • Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71
 • Email: cci-vr@cci-vratsa.org