ТПП Враца кани представители на бизнес на Събитието за представяне на резултатите по проект INCLUDE на 27.05.2022

  14:33, 18 May 22
ТПП Враца кани представители на бизнес на Събитието за представяне на резултатите по проект INCLUDE на 27.05.2022

Търговско-промишлена Палата Враца сърдечно ви кани на представянето на проект “INCLUDE – Приобщаващо лидерство в дигиталната ера” /2019-1-DE02-KA202-006246/ в който участваме като партньор.

Основната цел на проект INCLUDE е да разработи учебни материали за мениджъри и служители на МСП, малки и средни организации и стартиращи фирми, които да ги подкрепят в ежедневните им предизвикателства на дигиталната трансформация с модерен, приобщаващ лидерски подход.

По време на събитието ще бъдат представени четирите продукта, разработени в рамките на проекта:

  • Процесният модел, обясняващ как успешно да интегрирате приобщаващ лидерски подход във вашата организация – стъпка по стъпка;
  • Учебната програма спрямо ЕКР, определяща какво трябва да знае и може да прави един приобщаващ лидер;
  • Наръчникът, изчерпателен документ за (бъдещи) лидери;
  • Имейл курса с инструменти, съвети и методи за приобщаващо лидерство в дигиталната ера.

Представители на фирма Вола Софтуер ООД ще представят практически примери за прилагане на инструменти от Наръчника по INCLUDE.

Събитието ще се проведе на български език.

Дата: 27.05.2022

Начало: 10:30

Място на провеждане: Конферентна зала на ТПП Враца, площад Христо Ботев №2

Моля, потвърдете участието си на имейл: cci-vr@cci-vratsa.org

Повече информация за проекта: https://www.cci-vratsa.org/bg/priobshtavashto-liderstvo-v-digitalnata-era-include