Търговско-промишлената палата във Враца създаде Център за кариерно развитие при БТПП
повече информация
The Chamber of Commerce and Industry - Vratsa established a Center for Career Development at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
повече информация
Проект: Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector - NO-BLE Ideas
повече информация
Проект: ECHOES (Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability)
повече информация
New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни
повече информация
QualiTour - Управление на качеството за устойчив туризъм
повече информация
Заедно в реално време “CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing Network)”
повече информация
Проект “ Трансграничен аудио пътеводител“
повече информация