ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Заключителна конференция по проекта STAR се проведе във Венеция на 11 март 2008 год.

На 11 март във Венеция се проведе Заключителна конференция по проекта "STAR - Подкрепа за обучението в регионите", в който партньор от българска страна бяха Търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център Враца.

Във форума на тема "Как да върнем конкурентните качества на фирмите чрез подхода "mass customization" - сравнение на европейския опит" взеха участие всички партньорски организации от 6 страни, фирми и журналисти от Италия. Българската страна беше представена от г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на ТПП Враца и Ръководител на проекта, и Станимира Боцева - Координатор. Г-жа Филипова направи представяне на българския опит в проекта - доколко е разпространен подхода "mass customization" (което на български означава "серийно производство на персонализирани продукти"), в кои области на произвоството се среща и къде има потенциал за развитие, как може да се използва в бъдеще за подобряване на икономическите показатели на предприятията.