SMEnergy - Управление на енергийния отпечатък за МСП

Наименование на проекта: Управление на енергийния отпечатък за МСП

Акроним на проекта:  SMEnergy

Продължителност: 24 месеца (28.02.2022- 27.02.2024)

Програма: Еразъм+, КД220-ПОО - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Партньори:                          

 • TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE, (Гърция) – Водещ партньор
 • Търговско-промишлена палата – Враца, (България)
 • E.G. EUGENE GLOBAL LTD, (Кипър)
 • UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER, (Гърция)
 • INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE, (Португалия)

Асоциирани партньори:

 • Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, България
 • Pires Lourenço & Filhos S.A (A. Pires Lourenço & Filhos, S.A), Португалия
 • T-Gate, Кипър
 • Zogometal S.A., Гърция
 • Hellenic Survey of Geology & Mineral Exploration, Гърция

Основна цел:

Основната цел на проекта SMEnery е да се даде възможност на собствениците и персонала на МСП да се образоват по темата за управление на енергийния отпечатък, чрез използване на цифрови съвременни инструменти и технологии.

Специфични цели:

 • Да се предостави лесен за използване инструмент за самооценка (S-R), който да води МСП през процеса на управление на енергийния отпечатък, подобрявайки използването на ресурсите и ефективността на разходите;
 • Да се предостави достъп до изчерпателен и модулен, самостоятелен курс за обучение, който да помогне на МСП да се запознаят с инструмента S-R и да започнат да го използват;
 • Да организира всички необходими ресурси в онлайн платформа за отворено образование за безплатен и лесен достъп;
 • Осигуряване на вторичните целеви групи с инструменти за подпомагане на техните членове да придобият/подобрят своите знания, зрялост и способности, за да се справят с управлението на енергийния отпечатък;
 • Подпомагане на всички целеви групи не само да бъдат запознати, но и да усвоят и използват цифровите технологии като част от своя бизнес, като им помагат да идентифицират, оценят и оптимизират управлението на своя енергиен отпечатък;
 • Всички целеви групи ще могат да използват цифрови и онлайн инструменти, за да получат открит достъп до материалите по проекта и да разпространяват тези резултати;

Основна целеви групи:

1) Собственици/мениджъри на МСП с до 100 служители и микропредприятия – фокусирайте се повече върху енергийно чувствителни МСП, като строителство, производство и др.

2) Лица, вземащи решения за управление на енергийните източници

3) Професионалисти, мениджъри по околна среда

4) Центрове за ПОО

Вторични целеви групи:

1) Организации за подпомагане на бизнеса

2) Асоциации на МСП

3) Обучаващи институции и бизнес организации

4) Местни, Регионални, Национални и Европейски мрежи

5) Търговско-промишлени камари на национално, европейско и международно ниво

6) Местни власти, публични органи

Основни дейности / резултати от проекта:

A1- Управление на проекти

A2- Управление на качеството

A3 - Споделяне, популяризиране и използване

А4- План за устойчивост

РП1 – Методология за управление на енергийния отпечатък

РП2 – Инструмент за самооценка за управление на енергийния отпечатък

РП3 - Обучителен курс за управление на енергийния отпечатък

РП4 - Отворена образователна ресурсна платформа

Основни резултати:

 • Методологии/насоки – Метод и инструмент за оценка;
 • Учебни материали – Инструментариум;
 • Курс/учебна програма – Проектиране и разработка;
 • Отворено/дигитално образование – Ресурси за самообразоване;

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. Възпроизвеждането е разрешено, при условие че източникът е посочен.