AI4GreenSME: Работен семинар в Малта

  14:10, 06 Jun 24
AI4GreenSME: Работен семинар в Малта

Търговско-промишлената палата (ТПП) Враца с радост съобщава за успешното провеждане на втория работен семинар по европейския проект AI4GreenSME! Семинарът се проведе във Валета, Малта, на 22 и 23 май 2024 г. и събра представители на всички организации-партньори в консорциума AI4GreenSME:

Malta Business Bureau (Малта), Omnia (Кипър), B+P Emerging Technologies Consultancy Lab Ltd (Малта), SciFY - Science For You (Гърция), Markeut Skills SL (Испания)

Програмата на семинара включваше няколко ключови раздела, фокусирани върху наблюдението на текущите дейности и поставянето на солидни основи за следващите стъпки на проекта:

  • Проследяване на прогреса: Всички партньори представиха резултати от националните изследователски дейности, включително анкети и фокус групи, проведени с мениджъри на МСП. Тези данни включват вече съществуващите знания и умения по екологичните и свързани с изкуственият интелект теми, както и бъдещи нужди от обучение, за да се отговори на променящите се пазарни изисквания.
  • Разработване на курса AI4GreenSME: Omnia представи проект на Профила на компетентностите за съвременните мениджъри на МСП. Този профил очерта желаните знания, умения и компетенции за целевата група, заедно с предложена структура за предстоящия курс AI4GreenSME.
  • Изграждане на онлайн платформа за обучение: B+P демонстрираха потенциалните функционалности на онлайн платформата за обучение, насърчавайки разбирането за техническите аспекти на курса сред всички партньори.
  • Оформяне на учебната програма: Семинарът завърши със съвместна мозъчна атака за финализиране на избора на модули за курса AI4GreenSME.

ТПП Враца е решена да си сътрудничи с уважавани партньори в консорциума AI4GreenSME. Заедно можем да предоставим на МСП инструментите и знанията, необходими за постигане на устойчиво бъдеще.

За повече информация посетете уебсайта на AI4GreenSME