Първа партньорска среща, проект ACTIVE ID

  11:14, 31 May 24
Първа партньорска среща, проект ACTIVE ID

Веселин Цветков, Комуникационен мениджър, и Мария Панайотова, Финансов Мениджър в проект ACTIVE ID – „Насърчаване на здравословен начин на живот сред гражданите в различни региони на ЕС чрез иновативни подходи и решения“, взеха участие в Първа партньорска среща по проекта, осъществена в Лахти (Финландия), в периода 22-26.05.2024г.

По време на срещата партньорите от Финландия (LAB University of Applied Sciences и Regional Council of Paijat-Hame), Испания (University of Castilla la Mancha), България (Търговско-промишлена палата – Враца), Холандия (Foundation Sports and Technology и Province of North Brabant) и Швеция (Region Dalarna) обсъдиха целите, предстоящите дейности и очакваните резултати на проекта.

По време на срещата се проведе и първата учебна визита с цел запознаване на партньорите със спортната и развлекателна индустрия във Финландия. Бяха обсъдени възможностите за участие на заинтересовани страни, подобряване на капацитета за иновации и дигитализация на МСП в сферата на спортната и развлекателна индустрия в различните европейски страни, партньори по проекта.

За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-н Веселин Цветков, Комуникационен мениджър по проекта, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org