Търговско-промишлена палата Враца взе участие във втори Междурегионален семинар по проект „TOURBO“

  09:38, 18 Apr 24

В периода от 9-11 април 2024г. в гр. Рованиеми, Финландия, се проведе втори Междурегионален семинар на тема: „Оценка на предизвикателствата и моделите за иновативен зелен преход и подкрепа на устойчиви модели в МСП“ и как те помагат за насърчаване на устойчивостта в сектор туризъм по проект „TOURBO“ – Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация („Boosting the transition pathway of MSMEs in tourism with green and digital transformation”), финансиран по програма Interreg Europe 2021-2027.

От страна на Търговско-промишлена палата Враца, участие взеха Г-жа Илиана Филипова, Председател на УС на ТПП Враца и Г-жа Светлана Борисова, Експерт Международно сътрудничество в ТПП Враца.

Проектът е с продължителност до средата на 2027г., като целта е да създаде стабилна и прогресивна рамка за интегрирането на устойчив туристически сектор в местните и регионални политики, особено с цел преход на ММСП към интелигентна и екологична трансформация чрез подхода на четворната спирала (quadruple-helix ).

Проекта включва 8 партньора от Испания, Финландия, България, Италия, Гърция, Германия, Хърватия и Ирландия, като водещ партньор е Испания (Seville Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation).

Целта на вторият междурегионален семинар беше да се представят и обсъдят политическите инструменти, който всеки един партньор е предложил за промяна в проекта. Беше организиран и проведен тематичен семинар/уъркшоп, където партньорите бяхме разделени в три групи за обсъждане на съответния политически инструмент. В това обсъждане взеха участие и част от представителите на групата на заинтересованите страни, които са основния водещ в промяната на дадена политика, а именно представител на Община Враца, както и представител на НПО в сферата на туризма (Open Vratsa). Постигнахме изключително добра и ползотворна дискусия, всички партньори споделихме какво може да се промени в националния избран инструмент, какви са предизвикателствата и съответно какви са възможностите за промяна.

Вторият ден от посещението ни в Рованиеми премина изцяло в презентации на различни туристически компании и какви дейности предприемат те в сферата на устойчивия туризъм. Част от партньорите представиха какво е икономическото влияния върху дейностите за устойчив туризъм.

Програмата беше наситена с посещения на различни туристически обекти, свързани конкретно с темата на семинара, а именно устойчив туризъм, като това даде възможност на всички да се запознаят на място с начина по които се насърчава устойчивият туризъм във Финландия и в частност в Лапландия.

За повече информация по проекта можете да ни следите чрез:

https://www.facebook.com/InterregTOURBO

https://www.instagram.com/interregeutourbo/