Целенасочена подкрепа за МСП от Северозападен регион на България

  09:08, 07 Mar 24
Целенасочена подкрепа за МСП от Северозападен регион на България

Международният проект  RISE, финансиран по Хоризонт Европа (3I- Interregional Innovation Investments) подкрепя въвеждането на иновации в МСП в по-слабо развити региони в три държави членки на ЕС, в това число и България, чрез предоставяне на безплатни услуги при изготвянето на бизнес планове и стратегии, сформирането на консорциуми и предоставяне на достъп до финансиране.

Координатор за България е Клийнтех България.

До 15 март 2024 г. заинтересованите МСП от Северозападен регион на България могат да кандидатстват  за безплатни услуги при изготвянето на бизнес планове и стратегии, сформирането на консорциуми и предоставяне на достъп до финансиране с фокус върху: кръгова икономика, суровини, горска биомаса, биоенергия, енергийна ефективност и устойчиви сгради/строителство. Селектираните компании ще получат достъп до безплатни обучения, консултации и ще бъдат свързани с потенциални партньори от страната и чужбина.

Кандидатстването е отворено до 15 март 2024г. онлайн на сления линк - https://h2020-minethegap.eu/registration-open-call/