Европейската комисия публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства

  16:59, 01 Mar 24
Европейската комисия публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства

Европейската комисия, заедно с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и ръководителите на агенциите по лекарствата на държавите членки, публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства. Публикацията е в резултат на ангажимента, поет в Съобщението на Комисията относно справянето с недостига на лекарства в ЕС, за ускоряване на работата по този списък, първоначално обявен в предложението на ЕС за фармацевтична реформа. Важна част от усилията на ЕС в рамките на Европейския здравен съюз е да се гарантира, че пациентите разполагат с лекарствата, от които се нуждаят, като се насърчава сигурността на доставките на критично важни лекарства и се предотвратява възникването на недостиг.

Дадено лекарство е посочено като критично важно, когато то е от съществено значение, за да се осигури предоставянето и непрекъснатостта на качествено здравно обслужване и да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве в Европа. Този първи списък на Съюза на критично важните лекарства съдържа над 200 активни вещества, използвани в лекарства за хуманна употреба, за които се счита, че са от съществено значение за ЕС/ЕИП.

Включването на дадено лекарство в този списък не показва, че има вероятност в близко бъдеще да настъпи недостиг на това лекарство. По-скоро това означава, че е от решаващо значение да се предотврати недостигът на тези конкретни лекарства, тъй като липсата им би могла да причини сериозни вреди на пациентите и да създаде значителни предизвикателства за здравните системи.

Повече информация ще намерите в съобщението тук.