Наръчник в подкрепа на семейния бизнес

  12:29, 14 Feb 24
Наръчник в подкрепа на семейния бизнес

Проект SFaB - Подкрепа за семейния бизнес е 2-годишен проект за семейния бизнес, съфинансиран от Европейския съюз по програма ЕРАЗЪМ+  KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение,  проект n° 2021-1-EL01-KA220-VET-000029673.
Проектът има за цел да предостави на собственици, мениджъри и служители в семейни фирми необходимите знания, умения и компетенции да управляват собствеността, постигнат растеж, планират наследяването и доведат компаниите до висок професионализъм.
Представяме на Вашето внимание Наръчник в подкрепа на семейния бизнес: ръководство, съдържащо успешни примери, добри практики и теоретични постановки.

Линк към Наръчника: https://sfab-project.eu/toolkit/

Линк към видео: https://www.youtube.com/watch?v=sknzLumpo8E