Платформа на свободно достъпен масов отворен онлайн курс (MOOC)

  09:17, 07 Feb 24

Готова е платформата на свободно достъпния масов отворен онлайн курс (MOOC), разработен в рамките на проект  "Подкрепа за семейния бизнес" (SFaB), финансиран по програма Еразъм+. Курсът съдържа разработени материали за обучение и оценяване и позволява групова работа, както и съвместно взаимодействие между потребителите. MOOC е онлайн курс, насочен към неограничено участие и свободен достъп чрез интернет. Фокусиран върху образованието за възрастни, като се вземат предвид особеностите на преподаването и ученето в областта на образованието за възрастни.
Не пропускайте да научите повече от видеото: