Кръгла маса „Ангажираност, участие и равни възможности за младите хора в община Бяла Слатина“

  15:41, 17 Jul 23
Кръгла маса „Ангажираност, участие и равни възможности за младите хора в община Бяла Слатина“

Екипът на ТПП-Враца организира и проведе кръгла маса „Ангажираност, участие и равни възможности за младите хора в община Бяла Слатина“ на 14.07.2023 г., в Народно читалище „Развитие – 1892“, град Бяла Слатина. Събитието е последната дейност по проект "Пътеводител за мониторинг на политиките на младите хора в област Враца", финансиран по Оперативна програма "Добро Управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския Социален Фонд.

По време на кръглата маса бяха представени и широко обсъдени Доклада с обобщените резултати от проведените в началото на проекта анкетни проучвания сред младите хора, общински служители  и младежки НПО, както и обобщените изводи от проведеното в гр. Бяла Слатина „Стратегическо кафене“.

В резултат от дискусиите по време на събитието бяха споделени идеи за отправяне на предложения към община Бяла Слатина за подобряване на средата на участие на младите хора в управлението на общината, за подобряване на съществуващите форми на междуинституционална координация и повишаване капацитета за планиране, мониторинг и отчитане на младежките политики, както на общинската администрация, така и на младежи и младежки организации в община Бяла Слатина.

На събитието присъстваха общински служители, ученици, представители на местни НПО и др. заинтересовани страни. Същото протече при изключителен интерес, ангажираност, ползотворна работа и идеи за бъдещо сътрудничество.