Стартиране на проект TOURBO в Севиля, Испания

  09:07, 05 Jul 23
Стартиране на проект TOURBO в Севиля, Испания

Пристигането на осемте партньора по проект TOURBO в град Севиля, Испания, постави официалното начало на междурегионалното сътрудничество по проекта. По време на двудневното събитие (27-28 юни 2023 г.) 8-те представители на партньорите по проекта и поканените заинтересовани страни имаха удоволствието официално да обявят началото на 4-годишния проект по програма Interreg Europe.

Целта на проект TOURBO е „Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация“. Какво означава това за регионите, участващи в проекта?

По време на първоначалната среща партньорите по TOURBO имаха възможността да представят своите екипи, заинтересовани страни и спецификите на екосистемите, които ще бъдат включени в целия проектен цикъл. Екипът по проекта обсъдиха предвидените стъпки за изпълнението му, както и комуникационната стратегия. Партньорите в проект TOURBO са:

Seville Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation – Водещ партньор (Испания)
Lapland University of Applied Sciences (Финландия)
Chamber of Commerce and Industry – Vratsa (България)
Marche Region & NBSP (Италия)
North Aegean Region (Гърция)
Experience Bremerhaven, Tourism, Marketing and Events Company (Германия)
PORA Regional Development agency of Koprivnica Križevci County (Хърватска)
Donegal County Council (Ирландия)

TOURBO предлага иновативен подход към ключов приоритет за ЕС: Да се даде възможност на публичните власти и ММСП да разработят стратегии за ДВОEН ПРЕХОД за стимулиране на икономическото развитие на регионите.

Пандемията Covid-19, войната в Украйна, както и дигитализацията и изменението на климата, подчертаха значението на устойчивостта на правителството пред лицето на неочаквани сътресения и катаклизми и също така демонстрираха трансформиращата роля на дигиталните технологии в подпомагането на обществеността и частния сектор да се справят със спешни предизвикателства и да запазят стабилност по време на криза.

Този проект ще идентифицира и сподели иновативни и най-добри практики за подобряване на прехода към „Индустрия 4.0“ в свързаните с туризма ММСП (като малки оператори за настаняване, ресторанти, малки местни занаятчийски предприятия, малки доставчици на туристически услуги и др.).

Използването на дигитални подходи и нови технологични решения може да помогне за ускоряване на европейските политики за устойчивост, като същевременно създава по-анагжирани, интелигентни и приобщаващи местни и регионални стратегии за управление.

TOURBO ще създаде стабилна и прогресираша рамка за интегриране на устойчив туристически сектор в местните и регионални политики, особено с цел прехода на ММСП към зелена и дигитална трансформация, използвайки подхода (четворна спирала).

В ролята си на мрежа ние с нетърпение очакваме да се ангажираме с туристическия сектор, да търсим вдъхновение и ползотворен междурегионален обмен. За повече информация за проекта, можете да посетите:

Website: www.interregeurpe.eu/tourbo

Instagram: InterregEUTourbo

Facebook: @InterregTOURBO

Linkedin: Tourbo Interreg Europe