Информационен семинар

  16:46, 30 May 23
Информационен семинар

 

Екипът на ТПП-Враца организира и проведе информационен семинар "Равен шанс за развитие, участие и изява на младите хора в област Враца“, на 29.05.2023 г., в Младежки дом, град Враца. Събитието е част от дейностите по проект "Пътеводител за мониторинг на политиките на младите хора в област Враца", финансиран по Оперативна програма "Добро Управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския Социален Фонд.
Представени и дискутирани бяха теми, свързани с преимуществата от изграждане на младежко представителство, предизвикателствата и младежко включване в област Враца, както и беше представен изготвения в рамките на проекта „Наръчник за политиките на младите хора в област Враца“.
Събитието протече при изключителен интерес, ангажираност и ползотворна работа на заинтересованите страни.