Публична среща-дискусия между между Регионални институции, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса и предприемачи от Северозападна България

  15:02, 30 May 23

На 30.05.2023 г., Търговско-промишлена палата Враца проведе публична Среща-дискусия между между Регионални институции, Организации за подкрепа на бизнеса и Представители на бизнеса и предприемачи от Северозападна България, по проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Срещата беше открита от г-жа Мая Милова, Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата Враца, която заяви готовността на екипа на ТПП-Враца да подкрепя и да бъде полезен на бизнеса при усвояването на средства от новия програмен период.

Интерес предизвикаха представените от г-жа Цветана Иванова, Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Враца Европейски програми, съфинансирани от ЕС, за Програмен период 2021-2027 г.

Участниците в събитието се запознаха с Проект „Започвам работа”, Компонент „Активиране“, който беше представен от г-жа Цветелина Чамишка, Дирекция “Бюро по труда” - Враца.

По време на срещата беше представена разработената по проект „Dialog“ -  ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ ЗА МСП И СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ.

*********************************************************************

За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org