Стратегическо Кафене

  14:55, 24 Mar 23
Стратегическо Кафене

На 16-ти март в Община Бяла Слатина се проведе "Стратегическо Кафене" - събитие насочено към младите хора и начините за подобряване на партньорството между тях и институциите в процеса на планиране на политиките за младежта. Събитието е част от дейностите по проект "Пътеводител за мониторинг на политиките на младите хора в област Враца", финансиран по Оперативна програма "Добро Управление", съфинсирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд. В събитието взеха участие младежи от ПАГ "Н. Й. Вапцаров" Бяла Слатина и ПГО ''Елисавета Багряна'' Бяла Слатина, както и служители от общинската администрация. Събитието протече при изключителен интерес, ангажираност и ползотворна работа на младите хора.