Проучване за Включване на хора с епилепсия в образованието и трудовата заетост

  08:48, 19 Jan 23
Проучване за Включване на хора с епилепсия в образованието и трудовата заетост

EpilepsyPOWER е нов европейски проект, който има за цел да гарантира, че хората с епилепсия няма да бъдат изключени от обществото в сферата на образованието и заетостта.

Екипът на проекта ще разработи инструменти и обучение за предприятия и академични институции, за да ги подкрепи в създаването и прилагането на системи за приобщаване на хора с епилепсия.

За да подпомогне разработването на тези инструменти, екипът на проекта създаде две кратки проучвания.

Резултатите от проучванията ще помогнат да се определят знанията, нагласите и практиките, свързани с епилепсията на работното място.

Това ще даде възможност на екипа да създаде целенасочени решения, които да доведат до културна промяна и промяна в нагласите за приобщаване на хората с епилепсия на работното място и в образованието.

Въпросниците са достъпни на 5 езика: английски, френски, италиански, немски и български.

Можете да получите достъп до въпросниците тук:

https://epilepsypower-project.eu/en/surveys

Първият въпросник е насочен към хората с епилепсия.

Второто проучване е насочено към представители на висши учебни заведения.

Моля, попълнете анкетата или ни помогнете да разпространим информацията чрез вашите общности.

Анкетите са анонимни и поверителни. Крайният срок за получаване на отговорите е 25 януари 2023 г.

За повече информация относно проекта EpilepsyPOWER посетете:

https://epilepsypower-project.eu/

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.