ТПП Враца стартира проект “SFaB – Support Family Business” по програма Еразъм+

  09:55, 18 Mar 22
ТПП Враца стартира проект “SFaB – Support Family Business” по програма Еразъм+

На 17-ти Март 2022 г., Търговско-промишлена Палата Враца взе участие в първата онлайн среща на консорциума по проект “SFaB – Support Family Business" финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Проектът е по KA220-VET - Партньорства за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение с двегодишен период на изпълнение /28.02.2022 – 27.02.2024 г./. Консорциумът по проекта се състои от седем партньори от шест държави от ЕС – Водещ партньор PANEPISTIMIO AIGAIOU (Гърция), INTERPROFESSIONNELLE RHONE ALPES (Франция), DOMSPAIN SLU (Испания), BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH (Австрия), Търговско-промишлена палата Враца (България), RESEARCH INNOVATION AND DEVELOPMENT LAB PRIVATE COMPANY (Гърция), CANDIDE INTERNATIONAL (Белгия).

Основна цел на проектът "Подкрепа за семейния бизнес" (SFaB) е разработвато на висококачествена програма за микрообучение в областта на професионалното образование и обучение и създава рамка за изучаване и разбиране на естеството, значението и уникалността на семейния бизнес.

Образователната програма SFaB: съдържа пет модула, насочени към: Семейният бизнес и неговите особености, Успех, Ролята на жената в семейния бизнес, Корпоративно управление и механизми за семейно управление и Стратегия на семейния бизнес; Създава оригинален и иновативен масов отворен онлайн курс (MOOC) за управление на семейния бизнес; разработва SFaB Toolkit - наръчник с успешни примери и добри практики

За повече информация:

Търговско-промишлена Палата Враца

Михаела Димитрова

cci-vr@cci-vratsa.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.