Вече може да се следят всички актуални новини по проект Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European maRginalization на Уебсайта на проекта и във Facebook.

  11:35, 25 Oct 22

Вече може да се запознаете с официалния уебсайт и Facebook страницата на изследователския проект EpilepsyPOWER "Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European marginalization"!

EpilepsyPOWER е тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз по програма "Еразъм+", KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в областта на образованието за възрастни, ID на проекта: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000028349 - отпуснати безвъзмездни средства 400 000 евро - процент на финансиране 100%.

Целите на изследователския проект EpilepsyPOWER са насочени към подобряване на възможностите за включване на хората с епилепсия на пазара на труда. Основните цели са:

- да се увеличи броят на хората, ангажирани в съответните инициативи за корпоративна социална отговорност, благоприятстващи епилепсията;

- да се разпространят култура и практика за прилагане на системи за приобщаване на хората с епилепсия, основани на повишаване и остойностяване на техните способности;

- подпомагане на преподавателския и административния персонал на университетите, за да се насочат университетите към прилагане на по-добри инициативи за следдипломно обучение и подобряване на възможностите за включване в пазара на труда на хора, засегнати от едно от най-разпространените неврологични заболявания като епилепсията;

- да се включат и подкрепят университетите, компаниите, публичните институции, микро- и малките предприятия в прилагането на ефективни практики за приобщаване.

Проектът EpilepsyPOWER обединява 6 академични и институционални партньори от 5 държави: Италия, Германия, България, Ирландия и Франция.

Той включва: 3 университета: Luiss Guido Carli - Business School - Италия (координатор), Неврологичното отделение на Campus Bio-Medico University of Rome - Италия и Grenoble Ecole de Management - Франция, заедно с Търговско-промишлената палата на Враца - България, организацията за професионално образование и обучение emcra GmbH - Германия, Международното бюро по епилепсия - IBE и фондацията Epilepsy Alliance Europe - EAE - Ирландия.

За повече информация, моля, посетете:

https://epilepsypower-project.eu/
и
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087192660934