ТПП Враца взе участие в първа партньорска среща по проект Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European maRginalization по програма Еразъм+

  11:29, 30 Jun 22

Берлин 27-28 юни 2022 г. - Първа среща по новия европейски проект EpilepsyPOWER - Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European maRginalization (продължителност: 36 месеца 2021-1-IT02-KA220-ADU-000028349 - отпуснати безвъзмездни средства 400 000 евро - процент на финансиране 100%).

Изследователски и обучителен проект, насочен към преподавателския и административния персонал на университетите, с цел да се ориентира университетското и следдипломното обучение, както и да се подобрят възможностите за включване в пазара на труда на хора, засегнати от едно от най-разпространените неврологични заболявания, каквото е епилепсията.

Проектът, координиран от Luiss Business School, включва три университета като партньори: неврологичното отделение на университетския Campus Bio-Medico в Рим - Италия и Grenoble Ecole de Management - Франция, заедно с Търговско-промишлената палата на Враца - България, организацията за професионално образование и обучение emcra GmbH - Германия, Международното бюро по епилепсия - IBE и Европейския алианс по епилепсия - EAE - Ирландия.

Сред целите са: подобряване на учебните програми и услугите за обучение в университетите, насърчаване на осведомеността в публичните и частните организации, насърчаване на съзнателна и безопасна работна среда, подобряване на подкрепата за заетостта и работните практики чрез по-приобщаващи подходи в управлението на човешките ресурси.