“SFaB – Support Family Business” – първа партньорска среща, остров Хиос, Гърция 09.05.2022 – 12.05.2022

  11:59, 16 May 22

SFaB project "Support family business"

Project Agreement No: KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Между 9-ти и 12-ти Май 2022 година, Търговско-промишлена палата Враца взе участие в първата партньорска среща по проект „SFaB – Подкрепа на Семейния Бизнес, по програма Еразъм+, която се състоя в Хиос, Гърция. На срещата присъстваха представители на седемте партньорски организации от Гърция, Франция, Испания, Австрия, България и Белгия.

Проект SFaB ще се изпълнява за период от 2 години (28.02.2022 – 27.02.2024) с водещ партньор PANEPISTIMIO AIGAIOU (Гърция). Основна цел на проекта е разработване на висококачествена програма за микрообучение в областта на професионалното образование и обучение и създава рамка за изучаване и разбиране на естеството, значението и уникалността на семейния бизнес.

Целева група са Собственици на семейни фирми; Служители на семейни фирми; Мениджъри на семейни фирми; Служители във висши учебни заведения и крайни потребители: преподаватели, университетски служители, студенти. Жени – Предприемачи.

Основни резултати по проекта са:

Програма за обучение SFaB Целта на този РЕЗУЛТАТ е да се разработи MOOC програма, състояща се от 5 модула: СЕМЕЕН БИЗНЕС И НЕГОВИТЕ ОСОБЕНОСТИ, УСПЕХ, РОЛЯТА НА ЖЕНАТА В СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС, КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА СЕМЕЙНО УПРАВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ НА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС
Виртуална среда за обучение (VLE) и MOOC ще създаде достъпен масов отворен онлайн курс (MOOC) който ще съдържа разработените материали за обучение и оценяване. Курсът следователно ще позволява групова работа и съвместна взаимодействие между потребителите. MOOC ще бъде онлайн курс насочен към неограничено участие и свободен достъп чрез интернет. Той ще бъде форма на масов отворен онлайн курс (MOOC), но фокусирана върху образованието за възрастни, като се вземат предвид особеностите на преподаването и ученето в областта на образованието за възрастни.

Наръчник (Toolkit), създаването на иновативен наръчник, основан специално на нуждите и фактите в икономиката на ЕС, който отговаря на нуждите на целевите групи.

За повече информация:

Търговско-промишлена Палата Враца

Михаела Димитрова

cci-vr@cci-vratsa.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.