Работно посещение на експерти от ЕК във Враца

  17:10, 22 Mar 22
Работно посещение на експерти от ЕК във Враца

На 23 март (сряда) експерти от генерална дирекция „Регионална и селищна
политика“ на Европейската комисия ще посетят Враца.
Те са в България за работни срещи във връзка с програмирането на с редс твата о т
бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. По време на визитата се провеждат
технически разговори и в рамките на два Комитета за наблюдение - на Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014-2020 и Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.
Освен срещи с местните власти, във Враца е предвидено и посещение на про екти,
финансирани с европейски средства.
Ръководителят на делегацията г-жа София Алвеш, директор на дирекция
Изграждане на административен капацитет и изпълнение на програми“ ще даде
кратък брифинг за представителите на медиите в 15:20ч. пред централния вход
на Градската концертна зала, ул. Стефанаки Савов No6.