Партньорска среща по проект INCLUDE – 29-30 Ноември 2021 г.

  16:50, 02 Dec 21

На 29-ти и 30-ти ноември 2021 г. Търговско-промишлена Палата Враца взе участие в партньорска среща по проект „INCLUDE – Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“, която се състоя в град Познан, Полша. Домакин бе полският партньор в проекта – университет „Адам Мицкевич“. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ КА2 на Европейската Комисия и се изпълнява от консорциум от 7 партньора от Германия, Кипър, Италия, България и Полша.

Проект INCLUDE стартира през октомври 2019 г. Водещ партньор е немската организация emcra – Europa Active Nutzen, със седалище Берлин. Проекта цели да разработи иновативни и практически инструменти за приобщаващо лидерство, които да помагат на съвременните компании в Европа да се справят успешно с днешните предизвикателства на дигиталната ера. Разработените учебни материали за мениджъри и служители в МСП, МСО и стартъпи ще ги съпътстват по пътя им към успешното приобщаващо лидерство чрез Процесен модел (показващ стъпка по стъпка как въвеждането на подход за приобщаващо лидерство може да бъде успешен в компаниите), Програма съгласно ЕКР (показваща какво трябва да може и знае един приобщаващ съвременен лидер), Наръчник (с 26 различни теории и инструменти за приобщаващо лидерство) и Имейл курс.

Срещата бе изключително ползотворна след период на онлайн комуникация, тъй като бяха обсъдени в детайл предстоящите задачи на всеки от партньорите във връзка с финализирането на продуктите. На 8-ми декември започва тестовата фаза на Имейл курса. Имейл курса се състои от 12 кратки имейла, които целят да въведат потребителите и да предизвикат интерес към темата „приобщаващо лидерство“. Мениджъри и служители в МСП, МСО и стартъпи, както и доставчици на професионално образование и обучение могат да се включат в тестването на имейл курса като се свържат с нас:

Търговско-промишлена Палата Враца, Венцислава Страхилова

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

тел.: 092/660271

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.