Първа среща на заинтересовани страни по Pilot action (Пилотна дейност), в рамките на проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“

  16:35, 30 Jul 21

На 30-ти юли 2021 г., Търговско-промишлена палата-Враца проведе Първата среща на заинтересовани страни по Pilot action (Пилотната дейност), в рамките на проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“, финансиран по Програма „Interreg Europe“.

Предвид предприетите превантивни мерки за ограничаване разпространението на коронавирус Covid-19, екипът на проекта осигури и онлайн включване в срещата, посредством платформата zoom.

Пилотната дейност се фокусира върху тестване и прилагането на процеса на съвместно проектиране на Welfare cooperative platform (платформата за сътрудничество в областта на общественото здраве и социалните услуги).

Една от ключовите дейности е сформирането на фокус група от представители на заинтересовани страни, които по време на изпълнението на проекта ще вземат активно участие в процеса по изучаване на потребностите на общността относно съществуващите местни социални услуги и техните доставчици, местни мрежи и техните функции, анализиране на възможните области на сътрудничество според специфичния опит и компетенции на различните заинтересовани страни.

По време на събитието г-жа Мая Милова представи основните дейности и очаквани резултати.

В събитието взеха участие 20 лица: представители на заинтересовани страни област Враца.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org