Онлайн обучения: комуникация / видове преговори / съвместно управление на инструменти за политики Проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“

  15:39, 06 Jul 21
Онлайн  обучения:  комуникация / видове преговори / съвместно управление на инструменти за политики Проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“

През месец юни 2021 г., Търговско – промишлена палата Враца, в качеството си на партньор по Проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“ (project DIALOG/ PGI05951), осъществи онлайн обучения в сферата на комуникацията; видове преговори и съвместно управление на инструменти за политики. Проектът е финансиран по Програма „Interreg Europe“ и се изпълнява в партньорство с организации от 6 страни – Германия (Lower Saxon Ministry for Federal and European affairs and Regional development), Белгия (ESF Flanders), Швейцария (Ticino Canton Education, culture and sport department VET Division), Испания (Junta de Comunidades of Castilla-La Mancha) и България. Водещ партньор е Autonomous Province of Trento (Италия).

Обученията бяха предназначени за лица в сферата на комуникацията, заинтересовани страни по проект „DIALOG“, и партньорите по проекта. Целта им беше да представят основни комуникационни инструменти, и методи на преговори и коопериране, произтичащи от идентифицирани добри практики, в рамките на проект „DIALOG“. Обучител беше Проф. Салваторе Ла Мендола, Университет Падуа.

Първата сесия беше осъществена на 8 юни 2021, с фокус върху Комуникациите: Какво означава комуникация? По какво се различава от информацията? Различни видове комуникация и тяхното въздействие. Въпросът за постигане на консенсус и диалог с и между индивидуални и колективни заинтересовани страни. Втората сесия беше проведена на 15 юни 2021 г., с фокус върху Видове преговори: Кои са най-важните техники, използвани за създаване на процедури, позволяващи разбиране и генериране на съгласие? Иновативни техники и методи за активиране на гражданското общество: кръгли маси, тематични семинари, форуми, метод Delphi, конференции, World Cafè, SWOT анализ, разказвателни интервюта и др. Третата сесия беше осъществена на 29 юни 2021 г., с фокус на Съвместно управление, като бяха обсъдени силните и слабите страни на процеса на съвместно вземане на решения.

*********************************************************************
За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org