Семинар „Публични политики в сферата на креативните индустрии”

  17:30, 26 Mar 21

Търговско-промишлена палата-Враца, в партньорство с Община Враца организираха и проведоха на 25.03.2021 г.,  Семинар „Публични политики в сферата на креативните индустрии”, по Проект: „RESTART_4Danube”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Interreg Danube Transnational Programme. Проектът се изпълнява от 25 партньора, от 11 държави.

Семинарът беше официално открит от г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата Враца. По време на събитието бяха представени следните презентации:

  • „Базово проучване в сферата на креативните индустрии в Дунавския регион“  - Мая Милова, Търговско-промишлена палата Враца
  • Местен план за действие "Зелено градско развитие" - Полина Георгиева, Община Враца
  • Проект “Women in Business” -  Ралица  Жекова, Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна
  • Програма за междурегионално сътрудничество  URBACT - Симеон Петков, Национално сдружение на общините в Република България
  • Дейността на  Секторна група „Креативни индустрии“ към Enterprise Europe Network – Илиана Драганова, EEN Русе
  • Проекти и инициативи за градско развитие - Бориана Статкова, Община Враца
  • Детски научен център МУЗЕЙКО - Весела Герчева, Директор Изложби и Програми
  • Ролята на местните власти за насърчаване на креативните индустрии - Сребрина Ефремова-Велева, Фондация „Каузи“
  • Добри практики в сферата на креативните индустрии, Румъния - Prof. Alexandru Marin, Университет POLITEHNICA, Букурещ

Семинарът приключи с оживена дискусия относно разработването и изпълнението на Местния план за действие, Враца.

В онлайн събитието се включиха повече от 60 лица, представители на заинтересовани страни от креативните и творчески индустрии, местни власти, изследователски центрове и партньорите по проекта.

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org или

С уважение,

Мая Милова

Координатор проект

Търговско-промишлена палата - Враца

бул. Христо Ботев 24

3000 Враца, България

Тел.: +359 92 660271

Факс:  +359 92 626308

Мобилен: +359 878 598218

E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org