Проект „Boosting cREative induST in urbAn Regeneration for a stronger Danube region” Акроним: „RESTART_4Danube”

  10:46, 18 Dec 20
Проект „Boosting cREative induST in urbAn Regeneration for a stronger Danube region” Акроним: „RESTART_4Danube”

Проект „Boosting cREative induST in urbAn Regeneration for a stronger Danube region”

Акроним: „RESTART_4Danube”

Днес, 17.12.2020 г., Търговско-промишлена палата Враца  и Община Враца организираха и проведоха Онлайн пресконференция, по Проект: „RESTART_4Danube”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Interreg Danube Transnational Programme. Продължителността е три години (01.07.2020 – 31.12.2022). Проектът се изпълнява от 25 партньора, от 11 държави.

Целта на проекта е подобряване на транснационалното и институционалното сътрудничество, прилагане на иновативни публични политики, насочени главно към подкрепа на иновативни МСП в областта на творчески и креативни индустрии.

„RESTART_4Danube” е насочен към следните целеви групи: Местни, регионални и национални власти; Доставчици на обществени услуги; Университети и изследователски центрове; МСП в сферата на културните и творчески индустрии; Организации в подкрепа на бизнеса; както и към широката общественост.

Основни резултати от проекта: Обща стратегия за креативно възстановяване на градските райони от Дунавския регион; Набор от инструменти за креативно градско възстановяване; Разработване на пет Местни планове за действие в Крайова (Румъния), Риека (Хърватия), Марибор (Словения), Окръг Ваш (Унгария) и Враца (България); Пакет от споразумения за сътрудничество между МСП и институти за научноизследователска и развойна дейност.

Повече за проекта и за разработването на бъдещите Местни планове за действие, може да видите на следния линк:

https://us02web.zoom.us/rec/share/dFqDxZgeXRwHCecbVAg2kFRVKRpU_1FVwZ0QzbZPv0PY6cpTQmmbNCBddqTZQuC8.ir1cuTjkreL5HFQa

Моля, използвайте следната парола: 9=A&Q.?e

 

*********************************************************************

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org или

Тук допишете някой от вас………..

С уважение,

Мая Милова

Координатор проект

Търговско-промишлена палата - Враца

бул. Христо Ботев 24

3000 Враца, България

Тел.: +359 92 660271

Факс:  +359 92 626308

Мобилен: +359 878 598218

E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org