За кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за фирмите не се искат удостоверения от НАП

  09:00, 20 May 20
За кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за фирмите не се искат удостоверения от НАП

Не се изискват удостоверения, издадени от Национална агенция за приходите, при кандидатстване по откритата процедура "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".
Това съобщиха от управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (УО на ОПИК) във връзка с множество запитвания от страна на кандидат бенефициенти.
За кандидатстване по програмата не е необходимо да се прилагат както удостоверение от НАП, така удостоверенията за липса на задължения към общината, свидетелство за съдимост и документите от "Главна инспекция по труда".
Управляващият орган на ОПИК извършва служебни проверки чрез съответните администрации, преди сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, уточняват още от УО на ОПИК.