Иновациите в агрофуд сектора

  13:43, 20 Feb 20

Търговско-промишлена палата - Враца даде началото на тематичен семинар "Иновациите в агрофуд сектора - пътят към устойчиво транснационално сътрудничество в Балканския Средиземноморски Район" в рамките на проект BALKANET и АГРА2020. В различни сесии ще бъдат разглеждани теми като "зелени" и иновативни стартъпи, "добри практики" в сектора от региона, първа стъпка в маркетинга на агрофуд продукти и други.