Виртуална мрежа за маркетинг свързва производители и крайни клиенти

  15:57, 17 Feb 20

„FairDeal” е разработена по проект мрежа–платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти ще свързва директно онлайн производители и занаятчии от северна България и южна Румъния с широка потребителска таргет група. Очакванията са от българска страна да се регистрират над 6000 занаятчии и фермери на селскостопанска продукция, а от северната ни съседка те да са поне около 3000. Уеб базираното приложение е достъпно за всички заинтересовани лица, дава възможност за оптимизиране на връзката „доставчик – клиент“. Предимство е възможността за интеграция с доказани търговски портали. От друга страна се осигурява виртуална информация за продуктите, дейността на заинтересованите търговци и занаятчии от трансграничния регион. Голямата цел е насърчаване на малкия и средния бизнес. Освен материали и семинари, проектът предвижда и дистанционно обучение за работа с платформата, в т.ч. и безплатни онлайн обучения и курсове чрез профила info@fairdeal.