ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП

  12:11, 11 Feb 20

На 26.02.2020 г. в гр. Враца, Зала на РУО-Враца ще се проведе обучение на тема „Закон за Обществените Поръчки. Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП“, с лектор г-жа Гергана Тончева – консултант в областта на обществените поръчки, член на European Procurement Forum. Панелите на обучението включват :

Представяне на измененията на ЗОП, в сила от 01.01.2020 г.
Модули и функционалности в ЦАИС. Видове потребители, Роли и права. Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка.
Отваряне, разглеждане и оценка на офертите. Други механизми и функционалности.

Обучението се организира от „Интеринтелект“ ООД и заявки за участие се приемат от регионалния представител – г-н Иван Цветков, моб. 0878 623 755, e-mail : iv.tzvetkov@abv.bg .

Цената за един участник е 95.00 лв. и включва : такса за участие, кафе-пауза, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на обучението.