Граждански диалог с комисар Мария Габриел

  11:34, 05 Feb 20

Търговско-промишлена палата – Враца, с представители на своите два европейски центрове Enterprise Europe Network Враца и Център Европа Директно Враца участва в организирания от Представителството на Европейската комисия в България граждански диалог с комисаря за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел на тема „Хоризонт Европа": Науката отговаря на глобалните предизвикателства.

В пряк разговор комисар Мария Габриел запозна участниците в публичния дебат с конкретните възможности за българските учени и изследователи, и за начина, по който Европейският съюз ще свърже науката с постигането на цели и промени в политиките на европейско и национално ниво чрез новата програма за наука и изследвания „Хоризонт Европа“.

В дискусията взе участие и доц. д-р Лъчезар Филчев от БАН, член на съвета към Мисия за здраве на почвите и храните към „Хоризонт Европа“.