Търговско-промишлена палата Враца взе участие в учредяването на „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България

  13:18, 10 Jan 20

На 8 януари в София, официално бе учреден „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България.

Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет за въвеждане и развитие на иновации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските организации, университетите и други научни и образователни институти.

Създаването на „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България е поредната стъпка към подобряване на партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Центърът на иновационния център ще бъде във Враца.

Като част от Аутомотив Клъстер България „Регионален иновационен център Северозапад“ ще развива партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Учредителите на „Регионален иновационен център Северозапад“ са 11 организации, сред които Аутомотив Клъстер България, Община Враца, Търговско-промишлена палата Враца, Областна администрация Враца, Областна администрация Видин, Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин, както и компании от региона.