Финална конференция и партньорска среща по проект 2REVIVE “Втори шанс за предприемачество“

  14:55, 19 Dec 19

Търговско-промишлена палата Враца участва във Финална конференция и партньорска среща по проекта 2REVIVE - “Втори шанс за успех в предприемачеството”, която се състояха на 12 и 13 Декември, 2019 г. в град Варшава, Полша.

На конференцията бяха представени различните интелектуални продукти, които бяха създадени от по проекта. Водещият партньор от Avsi polska представи Изследване на поведенческите нагласи спрямо втория шанс за предприемачески начинания. Изследването има за цел да определи както индивидуалните, личните, така и обществените нагласи в партньорските страни към втория шанс за успех в предприемачеството и как те влияят на поведението на хората, желаещи да стартират бизнес начинание след първоначален неуспех.

На втората презентация участниците се запознаха с инструмента за онлайн самооценка, който има за цел да помогне на предприемачите, които планират повторно начинание, да идентифицират своите силни и слаби страни в 7 категории, считани за стълбове за управление и поддържане на успешен бизнес. Чрез теста за самооценка участниците ще имат възможността да разберат и да разсъждават върху причините за своя неуспех и да се образоват с цел по-успешно бъдеще.

Партньорите от Informo, Хърватия и In Dialogue, Нидерландия представиха Наръчника за ментори, който има за цел е практически пътеводител, който може да се използва по различни начини. Ако менторът се нуждае от конкретна информация, може да отиде в съответната част на документа, за да получи необходимата му информация.

Четвъртият интелектуален резултат, Наръчника “Втори шанс за успех в предприемачеството” представен от ЕЦК, България и Prism, Италия. Наръчника осигурява не успелите предприемачи знания и умения, които са им липсвали при първия отпит да стартират бизнес. В наръчника са дадени указания за повторно стартиране на бизнес, съвети за написване на бизнес план, инструменти за стимулиране на бизнеса и др.

На 13 декември се проведе финалната партньорска среща по проекта. Тя се откри с преглед на предвидената програма от домакина и водещ партньор Avsi Polska.  На следващият ден съгласно програмата стартирахме с откриване на срещата и обсъждане на административни и финансови въпроси с водещия партньор, Avsi Polska. Всеки от партньорите представи резултатите от изпълнението на проекта през четвъртият проектен период в своята държава.

Европейски център за качество като отговорни за Дейност 2 представиха качеството на управлението с поглед към съответните отчети и актуализации.

Като партньор отговорен за Дейност 3 – Разпространение и експлоатация на проекта екипа на ТПП Враца представи резултатите от дейността по проекта на всички партньорите за общото изпълнение на дейностите по разпространение, описани в отделните отчети на партньорите.

Работата приключи с организационни въпроси по предстоящото финално отчитане на проекта.

Проект 2REVIVE се финансира с подкрепата на Европейската Комисия. Настоящата публикация отразява само и единствено вижданията на автора, ТПП-Враца и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.