Търговско-промишлена палата Враца взе участие в Годишно Информационно събитие на ОП „ Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

  16:07, 18 Dec 19

На 18.12.2019г. в зала „Мусала I+II“ на Хотел Хилтън, гр. София се проведе Годишното информационно събитие (ГИС) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и имаше за цел да представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи. Събитието беше организирано в иновативен формат като он-лайн телевизионно предаване по новата телевизия ОПИК.

Събитието беше открито от Зам. Министър на икономиката г-жа Лилия Иванова. Резултатите, по отношение на изпълнение на програмата, бяха представени от г-жа Смилена Костова, Главен директор ГД ЕФК и Ръководител на УО на ОПИК.

Директните бенефициенти на програмата, а именно Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска Агенция за инвестиции, както и Комисия за защита на потребителите, представени от техните ръководители, представиха какво е постигнато като резултати при изпълнението на програмата.

Представител на Търговско-промишлените палати беше г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата Враца. По време на събитието бяха представени добри практики при изпълнението на отделните процедури по ОПИК, като един от добрите примери беше представянето на фирма от Враца „Да Транс“ ООД с проект „Шина“ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията.  Основната цел на проектното предложение на „Да Транс“ ООД е да внедри нов метод процес за изработване на ергономична шина за обездвижване на крайник, попадаща в категория „производствена/процесна иновация“, защитена с полезен модел № BG2160U1 с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и ортопедия. Целта на проекта е да създаде автоматизирана система за изработване на обездвижваща ергономична шина, включваща заснемащо устройство, с което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ напълно на повърхнината на счупения крайник, без да се използва маркировка върху крайника, на база на който лекуващият лекар – ортопед да осигури на пациента 3D графичен отпечатан модел/ергономична шина с фрактален дизайн, имаща минимално тегло при оптимални механични параметри, като висока якост и устойчивост на огъване, усукване и разтягане.

Целенасоченото финансиране, което беше предоставено на Северозападния регион в този програмен период, даде изключително добри резултати, като това се доказва с най-интересната инвестиция, а именно проекта на фирма „ Да Транс“ ООД.