Промени в условията и реда на митническия внос в Ливан

  10:18, 27 Nov 19

Търгоско-промишлена палата Враца Ви уведомява, че има промени в условията и реда на митнически внос в Ливан. Те са както следва:

1. Съгласно чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Ливан за 2019 г., считано от 01.10.2019 г. общият внос в страната се обмитява с допълнителна ставка от 3% за всички категории стоки, неподлежащи на облагане с ДДС.

2. От 01.10.2019 г. е в сила Декрет №5497/23.08.2019 г. на Министерство на икономиката и търговията на Ливан относно повишаване на митническите тарифи за внос на 18 категории, както следва:

 - бисквити и вафли;

- булгур;

- пшенични брашна;

- овес и овесни брашна;

- зърнени закуски и корнфлейкс;

- бели сирена и кашкавали;

- консервирани храни;

- битова химия и обезмаслители;

- хладилници, фризери, фурни, миялни машини;

- мебели;

- контейнери за товарни МПС;

- карбонови сплави;

- картонени кутии за яйца;

- салфетки и кърпички от целулоза;

- мокри кърпички;

- порцелан;

- мрамор;

- алуминиевите профили;

- тръби от желязо;

 В нормативния акт изрично се посочва, че увеличението за повечето номенклатури се отнася единствено до вноса от държави, с които Ливан няма търговско споразумение. България като държава от ЕС е страна по Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и Ливан (EUR-Lex 3017D0609), в което са регламентирани митническите тарифи за всички категории. В тази връзка, увеличенията съгл. Декрет №5497 се прилагат за българския износ за Ливан на мрамор, порцелан, контейнери за товарни МПС, картонени кутии за яйца, корнфлейкс, салфетки и кърпички от целулоза, мокри кърпички и консервирани храни.

Режимът относно белите сирена и кашкавалите регламентира, че актуализираната тарифа важи за всички държави, за които до момента е била по-ниска от 20%. Страните от ЕС внасят съответно при мита от 24,6% и 26%, предвид което не се предвижда увеличение, с изключение на допълнителните 3% съгл. т.1.