INCLUDE – първа партньорска среща, Берлин, 13 - 15 ноември 2019

  09:44, 21 Nov 19

Между 13-ти и 15-ти ноември 2019 година, Търговско-промишлена палата Враца взе участие в първата партньорска среща по проект „INCLUDE – Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (Реф. № 2019-1-DE02-KA202-006246) по програма Еразъм+, която се състоя в Берлин, Германия. На срещата присъстваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Полша.

Проект INCLUDE ще се изпълнява за период от 2 години (01.10. 2019 – 30.09. 2021) с водещ партньор emcra GmbH, Германия. Целта на проекта е да подпомогне МСП, малките и средните организации и стартъпите в ежедневните предизвикателства на дигиталната трансформация с модерен, включващ лидерски подход. За тази цел екипът на проекта ще разработи учебни материали за мениджъри и служители, които искат или на които се налага да поемат повече отговорност. От една страна, лидерите могат да използват разработените материали, за да се научат на „приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ и да го прилагат директно на работното си място. От друга страна, доставчиците на обучение могат да използват материалите и прототипа на учебната програма, за да разработят допълнителни образователни оферти за целевата група на проекта.

Планираните резултати по проекта са следните: 1. Процесен модел „Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (теоретична основа); 2. Учебен план съответно Европейската квалификационна рамка; 3. Наръчник „Приобщаващо лидерство в дигиталната ера“ (учебни материали, базирани на работата) и 4. Имейл курс за повишаване на осведомеността за лидери.

За повече информация по проекта: Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271,

e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.