Център Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата Враца, организира двустранни бизнес срещи с румънски компании, част от Бизнес мисия на Университета в Крайова, Румъния.

  12:00, 21 Oct 19

Румънски компании с различна сфера на дейност (земеделие, козметика, производство на дамска конфекция, консултантски услуги и производство на мебели) ще се срещнат с фирми от гр, Враца и региона, за да обменят опит и обсъдят евентуално сътрудничество.

Срещите ще се проведат на 4-ти и 5-ти ноември 2019 г., в град Враца в  Конфeрентната зала на ТПП Враца.

Откриването на събитието ще се състои на 4-ти ноември 2019 от 13:00 в Конфeрентната зала на ТПП Враца на пл. "Христо Ботев"1.

За повече информация и потвърждение за участие, моля свържете с нас на:

тел: 092/ 660271 / 660273;

или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org; een.vratsa@gmail.com;

Enterprise Europe Network at the Chamber of Commerce and Industry Vratsa, organises bilateral business meetings with Romanian companies, part of a Business Mission of the University of Craiova, Romania.

Romanian companies with various fields of activity (agriculture, cosmetics, women's clothing production, consulting services and furniture manufacturing) will meet with companies from the city of Vratsa and the region, to exchange experience and discuss possible cooperation.

The meetings will be held on November 4 and 5, 2019 in the town of Vratsa at the Conference Hall of CCI Vratsa.

The opening of the event will be held on November 4, 2019 at 13:00 at the Conference Hall of CCI Vratsa on 1 “Hristo Botev” Square.

For more information and confirmation of participation, please contact us at:

Tel: +359 92/ 660271 / 660273 or e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org; een.vratsa@gmail.com