Информационна кампания на ОПИК

  16:31, 30 Oct 19

Във Враца  на 29 октомври 2019 г. (вторник), в залата на Търговско промишлена палата - пл. „Христо Ботев“ ет.2 /ТПП/, от 11.00 часа Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира и проведе информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Повече информация за обявената процедура можете да намерите на следния линк : https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-1018-szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-2