Дигитализация – финална партньорска среща, Берлин, 17 - 18 октомври 2019

  14:13, 21 Oct 19

 

На 17-ти и 18-ти октомври 2019 година, в рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма Еразъм+ се проведе петата (финална) партньорска среща в Берлин, Германия. На срещата участваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Гърция.

По време на срещата бяха представени и обсъдени двата интелектуални продукта от проекта. ТПП Враца представи информация относно действията на всички партньори във връзка с популяризирането на проекта за последното шестмесечие, като направи и сравнение с дейността от предишните периоди. Обсъдиха се планираните събития по популяризиране на проекта от страна на всеки партньор след завършването му, както и приложимостта на Ръководството за дигитална трансформация в други сектори на дейност на МСП освен сферата на бизнес услугите.

Финалната партньорска среща по проекта съвпадна и с Финалната конференция по проекта, организирана от германския партньор IBWF в съдействие с водещия партньор emcra. По време на конференцията, която се състоя на 18-ти октомври, бяха представени двата основни продукта по проект Дигитализация – Процесния модел и Онлайн ръководството за дигитална трансформация. Всички партньори представиха своята организация, отговорностите си по проекта и мотивацията си да участват в него.

За повече информация по проекта, моля свържете се с Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейния  автор и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.