На 9 октомври ТПП и ЕИЦ Враца организираха семинар за фирми от региона, на тема "mass customization".

ПРОЕКТ STAR

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ФИРМИ

На 9 октомври 2007 год. Търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център BG808 Враца организираха семинар на тема:

"Как да продаваме конкурентни продукти на Европейския пазар: подходът "mass customization" и съответствие с Европейските норми"

Той се проведе в рамките на проект STAR - Подкрепа за обучението в регионите, в който ТПП и ЕИЦ Враца са единствения партньор от България, заедно с участници от Италия, Унгария, Дания, Словения и Гърция

Темите на семинара бяха свързани с подхода "mass customization" или "серийно производство на персонализирани продукти", който дава възможност на фирмите да разнообразяват своята продукция според желанията на клиента, без да я оскъпяват. При "mass customization" продуктите се изработват по поръчка на клиента, но се запазват големите количества, за да продължи фирмата да се възползва от икономията на мащаба.

Доц. Д-р Магдалена Иванова, която премина специално обучение по темата в Италия в рамките на проекта, запозна фирмите с различни начини за прилагане на тази продуктова политика и какви са ползите и неодстатъците на всеки един от тях.

Г-н Йото Йотов, представител на "Чех Пласт" ООД представи добрата производствена практика на фирмата в областта на mass customization"

Във втората част, лекторът Д-р Микеле Карели от Италия представи на участниците въпроси, свързани с безопасността и съответствието на продуктите, стария и новия подход при техническото хармонизиране, както и защита на потребителите, които са особено актуално след присъединяване на страната ни към Европейския съюз и изискванията за спазване на редица норми и стандарти.

Интерес към проявата, организирана от ТПП и ЕИЦ Враца, проявиха над 30 местни представители на бизнеса, предимно от производствения сектор. Участниците получиха пакет с информационни материали.

Проектът STAR се финансира от Европейската комисия. Неговата основна цел е да се подобри конкурентноспособността на фирмите, намиращи се в граничните региони на Европейския съюз чрез организиране на обучения и семинари на тема "mass customization".

 

.