Първи Междурегионален семинар, 9-10/11/2023, гр. Копривница, Хърватия

  14:12, 13 Nov 23
Първи Междурегионален семинар, 9-10/11/2023, гр. Копривница, Хърватия

В периода от 9-10 ноември 2023г. в гр. Копривница, Хърватия, се проведе първи Междурегионален семинар на тема: "Сътрудничеството на квадруплексния модел (Quadruple Helixmodel) и как той помага за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността при екологичната и цифрова трансформация в сектор туризъм по проект „TOURBO“ – Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация („Boosting the transition pathway of MSMEs in tourism with green and digital transformation”), финансиран по програма Interreg Europe 2021-2027.

От страна на Търговско-промишлена палата Враца, участие взеха Г-жа Мая Милова, Изпълнителен директор на ТПП Враца и Г-жа Светлана Борисова, Експерт Международно сътрудничество в ТПП Враца.

Проектът е с продължителност до средата на 2027г., като целта е да създаде стабилна и прогресивна рамка за интегрирането на устойчив туристически сектор в местните и регионални политики, особено с цел преход на ММСП към интелигентна и екологична трансформация чрез подхода на четворната спирала (quadruple-helix ).

Проекта включва 8 партньора от Испания, Финландия, България, Италия, Гърция, Германия, Хърватия и Ирландия, като водещ партньор е Испания (Seville Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation).

Целта на първият междурегионален семинар беше обсъждане на предложените вече от всички партньори добри практики на тема квадруплексния модел(Quadruple Helixmodel), а именно сътрудничеството между местни/регионални власти, академична общност, бизнес сектор и гражданско общество. За да се покаже това партньорство и от страна на ТПП Враца, на семинара взеха участие и представител на Община Враца, както и представител на НПО в сферата на туризма (Open Vratsa), които представиха предложената и одобрена добра практика от страна на ТПП Враца на тема: „ Партньорства за организиране на събития и дейности от местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма“. По време на срещата всички партньори по проекта взеха активно участие в дискусията при обсъждането на всички добри практики, след което за по-детайлното им разглеждане и каква е възможността за трансфер на всяка една, партньорите бяха разделени на 3 групи.

По време на семинара беше организирана и дискусия на тема: „ Брандиране на регионалния туризъм като част от зеления и цифров преход“. Основните въпроси по които всички партньори и заинтересовани страни дискутираха бяха какви дейности и мерки се използват за насърчаване развитието на зелен и цифров туризъм във всеки регион; как се оценява сътрудничеството с публичния, частния, гражданския и научноизследователския сектор и доколко този модел на четворната спирала помага при разработването на концепцията за устойчив туризъм; какво е ключовото за постигане на брандиране, т.е. кои са ключовите стъпки, които могат да се използват за постигане на брандиране на регионалния туризъм? Дискусията беше изключително ползотворна и всеки партньор успя да открие нещо, което може да бъде приложено в неговия регион.

Програмата беше наситена с посещения на туристически обекти, предмет на предложените добри практики от партньорите от Хърватия, като това даде възможност на всички да се запознаят на място с начина по които се насърчават иновациите и конкурентоспособността за зелена и дигитална трансформация в Хърватия.

За повече информация по проекта можете да ни следите чрез:

https://www.facebook.com/InterregTOURBO

https://www.instagram.com/interregeutourbo/