ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
2 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита507
Посетители146
Този месец:
Хита1641796
Посетители23146
Общо:
Хита1689209
Посетители25955

 
Европейския съюз

Данъци: как ще се облагат мултинационалните компании в ЕС

2018-03-14 09:15

Нови правила на ЕС определят как компании с дейност в много страни определят печалбата си и ги задължава да плащат данъци там, където имат реален бизнес.

На 14 март депутатите ще обсъдят планове за създаване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък в ЕС. Това ще позволи определянето на размера на корпоративната печалба по единни правила във всички държави-членки, като държавите си запазват правото да налагат различни данъчни ставки. На 15 март Парламентът ще гласува позицията си по новия данъчен режим, който ще направи по-трудно пренасочването на печалби към страни с по-ниски данъци.

Депутатът Ален Ламасур (ЕНП, Франция) приветства факта, че Комисията посочи седем страни в ЕС, които прилагат схеми на агресивно данъчно планиране, т.е. предлагат преференциални условия на компании и се стремят да ги привлекат като данъкоплатци за сметка на други държави. Тези страни според Комисията са Белгия, Ирландия, Кипър, Люксембург, Малта, Унгария и Холандия.

Предложението за общата консолидирана основа за корпоративния данък ще „лиши от смисъл всеки един опит за създаване на схеми за агресивно данъчно планиране, изкуствено привличащи бюджетни приходи към едни държави в ЕС за сметка на други“, заяви г-н Ламасур, който е автор на доклада за общата консолидирана основа за корпоративния данък.

Депутатът Паул Танг (С&Д, Холандия), подготвил доклада на ЕП за общата основа за корпоративния данък, посочи: „Националните и европейските лидери започват да разбират, че настоящите системи са остарели и са в ущърб на гражданите и малките фирми. Имаме импулс и ще поддържаме натиска“.

 

Какво представляват новите правила

Предложението на Европейската комисия включва два основни елемента:

1) регламентиране на единни правила за определяне на печалбата на компаниите, която подлежи на облагане - това е така наречената обща корпоративна данъчна основа.

Към момента компаниите, които имат дейност в различни страни от ЕС, определят печалбата си според данъчните кодекси в съответната страна. Те могат да се различават в някои аспекти - например една страна може да позволява приспадането на разходите за представителни цели (тържества и др.) от печалбата, а друга - не. С налагането на общи правила всяка голяма фирма ще се ръководи от един набор от изисквания при изчисленията на печалбата от дейността си във всяко едно поделение в ЕС.

2) консолидиране на печалбата - консолидирането позволява на фирмите да съберат печалбите и загубите от дейността на различните си поделения в ЕС и да получат общата сума, която подлежи на облагане

След като се установи данъчната основа, печалбата ще се разпределя сред държавите-членки, в които компанията има поделения, за да могат те да обложат съответния дял с националната ставка за корпоративния данък.

Разпределянето на печалбата между държавите-членки ще става по формула, която отчита какви сгради и оборудване има компанията в отделните страни, с колко служители разполага и какви продажби реализира във всяка страна.

 

Парламентът също така предлага във формулата да се включи допълнителен фактор, свързан с пазарите, на които компанията събира данни, посочи Ален Ламасур.

 

Облагане на гигантите в дигиталния сектор

Депутатите призовават и за облагане на големите Интернет гиганти, които събират огромни масиви лични данни и ги използват като ценен актив, без това да се отразява на данъчните им задължения.

Имаме нужда от дигитален данък възможно най-скоро“, заяви Паул Танг. „Нашите проучвания показват, че загубата на данъчни приходи от Google и Facebook е около 5,1 млрд. евро за три години. Време е да променим правилата, за да играем отново честно играта“.

Справедливото данъчно облагане е приоритет за Парламента. Депутатите сформираха специална комисия за борба с избягването на данъци. По данъчните въпроси Парламентът има консултативна роля в законодателния процес. Решенията се вземат от страните-членки в Съвета с единодушие.

PDF Email Print

АКТУАЛНО

Оценка на поколението информационни центрове

Europe Direct за 2013 — 2017 г.

++++++++++

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към

Търговско-промишлена палата Враца 

"Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2017г. 

Бюлетин

 

Бюлетин януари - февруари 2018

 ===============

Бюлетин архив 2017

Бюлетин архив 2016

Бюлетин архив 2015

Бюлетин архив 2014

Бюлетин архив 2013 

Бюлетин архив 2012

Бюлетин архив 2011

Бюлетин архив 2010

Бюлетин архив 2009

 

 

Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
10 години мрежата Европа Директно
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.1614 секунди - 24 заявки