ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита26
Посетители15
Този месец:
Хита490943
Посетители11892
Общо:
Хита538356
Посетители14701
Новини

 
2014-08-28 15:20 - По-бързи и по-точни предупреждения за наводнения
Европейския съюзПо-бързи и по-точни предупреждения за наводнения благодарение на научни изследвания в ЕС
Софтуерът за ранно предупреждение на Imprints предоставя обзор в реално време на евентуални внезапни наводнения
Навременните предупреждения за наводнения и мониторингът в реално време на извънредните ситуации при наводнения могат да спасят човешки животи и да предотвратят нанасянето на щети на собственост, инфраструктура и на околната среда. Imprints, WeSenseIt и UrbanFlood са само три примера за финансирани от ЕС проекти, в рамките на които са разработени уникални системи за прогнозиране и предупреждение за предстоящи наводнения.
  кликни тук за повече...

2014-08-19 15:23 - Европа подкрепя хуманитарната дейност
Европейския съюзВсяка година на 19 август се отбелязва Международният ден на хуманитарните дейности в памет на жертвите на нападението на централата на Организацията на обединените нации (ООН) в Багдад (Ирак) през 2003 г., което причини смъртта на 22 души, включително на специалния представител на ООН за Ирак Сержиу Виейра ди Мелу.
ЕС – в лицето на Европейската комисия и държавите членки – е най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Дейността на ЕС в тази област се ползва с изключителна подкрепа сред европейските граждани: според последното проучване Евробарометър девет от всеки десет заявяват, че е важно ЕС да отпуска средства за хуманитарна помощ.
През 2013 г. Европейската комисия помогна на 124 милиона души в над 90 държави, а тази година продължава да помага на най-нуждаещите се, в това число на жертвите на конфликтите в Сирия, Централноафриканската република и Южен Судан, на преживелите природни бедствия в Азия, на хората, засегнати от продоволствената несигурност в Сахел, и на уязвимото население, живеещо в условия на „забравени“ кризи, като например тежкото положение на колумбийските бежанци или конфликта в щата Качин в Мианмар/Бирма.
Комисията предоставя хуманитарна помощ на тези, които най-много се нуждаят от нея, в партньорство с над 200 хуманитарни организации, включително неправителствени и международни организации, ООН и подразделенията на Червения кръст. Благодарение на солидарността на европейските граждани хиляди хуманитарни работници оказват помощ и дават надежда на жертвите на конфликти и природни бедствия. Осигуряването на безпрепятствен и безопасен достъп до жертвите е от съществено значение за спасяването на живота на хората в нужда.
  кликни тук за повече...

2014-08-12 16:55 - Повторно използване на водата в Европа – какво мислите?
Европейския съюзПовторното използване на водата не е широко разпространено в Европа. По-голяма част от отпадъчните води от градските пречиствателни станции просто се излива в реки и езера. Повишаването на повторната употреба на вода обаче може да ни помогне да отговорим на нарастващите проблеми, свързани с недостига на вода и сушите, и същевременно да понижим риска от замърсяване от отпадъчни води и разходите за пречистване на водата. Повторното използване на водата също така оказва по-слабо въздействие върху околната среда, отколкото набавянето ѝ от други източници, като например междурегионални трансфери или обезсоляване на вода.
Въпреки тези предимства и значителния потенциал за по-нататъшно развитие, съществуват няколко причини, поради които нивото на повторна употреба е толкова ниско, включително:
•    липсата на общи екологични/здравни стандарти на ЕС за повторно използване на водата,
•    евентуални пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с повторно използвана вода,
•    неподходящи бизнес модели и ценообразуване по отношение на водата,
•    недостатъчна осведоменост на заинтересованите страни относно ползите от повторно използване на водата,
•    липса на обществена подкрепа,
•    технически пречки и неясноти от научна гледна точка.
  кликни тук за повече...

2014-08-12 16:52 - Комисията изпраща изложение на възраженията до „Български енергиен холдинг“
Европейския съюзЕвропейската комисия уведоми „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) за своето предварително становище, че териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на електричество на българския нерегулиран пазар за електрическа енергия на едро може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Подобни условия ограничават свободата на купувачите да избират къде да препродават електроенергията, закупена от БЕХ. Изпращането на изложението на възраженията не предопределя крайния изход на разследването.
Комисията има опасения, че като налага ограничения относно мястото на препродажба на доставяната електроенергия, БЕХ — традиционното държавно вертикално интегрирано енергийно дружество в България, би могло да  възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар за електрическа енергия на едро в страната.
  кликни тук за повече...

2014-08-07 14:05 - Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България
Европейския съюзЕвропейската комисия сключи споразумение за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване в периода 2014 – 2020 г. (по текущи цени, включително финансиране на европейското териториално сътрудничество и средствата за инициативата за младежка заетост). България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.
Инвестициите на ЕС ще помогнат в борбата с безработицата и ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подпомагане на иновации, обучение и образование в градове и селски райони. С тяхна помощ ще се стимулират предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще се подкрепи развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика.
  кликни тук за повече...

2014-07-17 13:44 - Борба с измамите: значителен напредък, но са необходими повече усилия
Европейския съюзПостигнат e значителен напредък, но държавите членки трябва да положат повече усилия
Съгласно годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси държавите членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства. Въпреки това Комисията е на мнение, че на национално равнище следва да се положат по-големи усилия както в борбата, така и в разкриването на измами. Поради това в годишния доклад относно защитата на финансовите интереси се препоръчва, наред с другото, държавите членки да преразгледат своите системи за контрол, за да се гарантира, че те са целенасочени и съобразени с риска.
Съгласно доклада положителен е фактът, че на национално равнище е отбелязан добър напредък по отношение на прилагането на нови правила и политики, които ще засилят борбата срещу измамите в идните години. Наред с това през последните 5 години на равнището на ЕС е отбелязан значителен напредък в изграждането на по-стабилна среда за борба с измамите. След цялостното им разгръщане тези инициативи могат да намалят значително равнището на измамите.
  кликни тук за повече...

2014-07-17 13:42 - Депутатите призоваха за достъп до качествени работни места за 5,3 млн. младежи
Европейския парламентЕвропейският парламент призова за засилване на мерките за борба с безработицата сред младите хора, включително минимални общи стандарти за професионалното обучение и достойните трудови възнаграждения с резолюция, приета в четвъртък. Финансирането от ЕС на програми, свързани със заетостта, също следва да се увеличи в бъдещите бюджети, добавиха те.

Устойчивият икономически растеж е невъзможен без намаляване на неравнопоставеността, гласи текстът, който беше одобрен от 502 гласа „за“, 112 гласа „против“ и 22 гласа „въздържал се“. Текстът предупреждава, че младежката безработица е достигнала безпрецедентно високи равнища, средно 23% в целия ЕС, с върхови стойности от над 50% в някои държави членки. Общо 5,3 милиона европейци на възраст под 25 години са безработни.
  кликни тук за повече...

2014-07-15 15:54 - ЕП избра Жан-Клод Юнкер за председател на ЕК
Европейския съюзС 422 гласа „за“ Европейският парламент, чрез тайно гласуване, избра Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия. 5-годишният мандат на новия председател на ЕК трябва да започне на 5 ноември тази година. При гласуването в Парламента Юнкер се нуждаеше от подкрепата на поне 376 членове на ЕП от общо 751.

422 бяха гласовете „за“, 250 „против“, 47 се въздържаха. Общия брой на подадените гласове беше 729, като 10 от тях бяха невалидни.

За първи път в историята на ЕС Европейският парламент избра, а не просто одобри председателя на Европейската комисия, предложен от Европейския съвет, следвайки последните промени в процедурните правила от Договора от Лисабон от декември 2009 година.
  кликни тук за повече...

2014-07-10 13:21 - ПРОИЗВОДСТВА ОТ М. ЮЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Европейския съюзС ежемесечния пакет от решенията във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.
Днес Комисията прие 420 решения, включително 29 мотивирани становища и 12 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки вж. MEMO/12/12.
  кликни тук за повече...

2014-07-09 17:31 - 1 млрд. евро за проекти на публично-частни партньорства
Европейския съюзДнес партньорства в областта на научните изследвания между ЕС, частния сектор и държавите членки представиха първите си покани за привличане на проекти и партньори по програмата на ЕС за научноизследователска дейност и иновации „Хоризонт 2020“, чийто бюджет е 80 млрд. евро. Мобилизираните в рамките на първия кръг на финансиране 1,13 млрд. евро обществени средства, които ще бъдат допълнени с подобна сума от частните партньори, ще бъдат насочени към проекти за подобряване качеството на живота и постигане на по-конкурентоспособна европейска промишленост на световния пазар. Темите включват нови методи за лечение на диабет и очни заболявания, както и въвеждане на десетки задвижвани с водород пътни превозни средства и станции за зареждане (вж. MEMO/14/468).
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „За да се справим с огромните предизвикателства пред нас ни е нужно обединение на най-блестящите умове от академичните среди, бизнеса, включително МСП, научно-изследователските институти и другите организации. Публично-частните партньорства са всъщност това — обединяване на силите за постигане на по-качествен живот за европейските граждани, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността ни. С първите покани към частния сектор с бюджет от 1,1 млрд. евро, които са част от седемгодишен пакет за насърчаване на растежа и създаването на работни места с бюджет от над 22 млрд. евро, те са плод на стремежа ни да съсредоточим въздействието на бюджета на ЕС върху възстановяването. Техните резултати ще продължават да надхвърлят самостоятелния потенциал не само на отделните държави или дружества, а дори на ЕС.“
  кликни тук за повече...

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2013г.

План за действие на Европа Директно Враца за 2012г.

Цели и дейности на Европа Директно Враца за 2011г.Бюлетин

Месечен бюлетин:

Бюлетин 1 - януари и февруари

Бюлетин 2 - март и април

Бюлетин 3 - май и юни

Бюлетин 4 - юли - август

-------------------

- Архив 2013

- Архив 2012

- Архив 2011

- Архив 2010

- Архив 2009

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 0.7608 секунди - 25 заявки