ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита3
Посетители3
Този месец:
Хита562150
Посетители13103
Общо:
Хита609563
Посетители15912
Новини

 
2015-02-25 17:27 - ЕК представя доклад за безвизовото пътуване от Западните Балкани
Европейския съюзКомисията публикува петата си оценка във връзка с функционирането на режима на безвизово пътуване с Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. Петият доклад в периода след либерализирането на визовия режим за страните от Западните Балкани показва, че са необходими повече мерки за поддържане на целостта на режима на безвизово пътуване и за да се отговори на евентуални злоупотреби със системата на ЕС в областта на убежището.
„Европейската комисия остава ангажирана със запазването на безвизовото пътуване за гражданите на страните от Западните Балкани. Ползите от либерализирането на визовия режим са очевидни, що се отнася до увеличаването на контактите между хората и възможностите за бизнес. Налага се обаче да вземем мерки — систематично и като използваме по подходящ начин ресурсите си — във връзка със злоупотребите с режима на безвизово пътуване, за да се иска убежище в ЕС. В нашия доклад са формулирани редица препоръки за вземане на мерки във връзка с факторите, които подтикват към незаконна миграция, и с притегателните фактори за нея, затова настоятелно призовавам за пълна подкрепа и ангажираност на всички участващи страни“, заяви комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.
  кликни тук за повече...

2015-02-25 17:25 - ЕК представи концепция за Европейски енергиен съюз
Европейския съюзЗаместник-председателят на ЕК, отговорен за енергийния съюз, Марош Шефчович и еврокомисарят по енергетиката и климатични промени Мигел Канете представиха днес стратегията на Европейската комисия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата.
Енергията се използва за отопление на домовете, превоз на стоки, и захранване на икономиката. Но поради застаряване на инфраструктурата, слабо интегрирани пазари и некоординирани политики нашите потребители, домакинства и предприятия не се ползват от по-голям избор или от по-ниски цени на енергията. Време е да се завърши изграждането на единния енергиен пазар в Европа. Във връзка с този основен приоритет, определен в политическите насоки на Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Комисията изложи днес своята стратегия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата.
  кликни тук за повече...

2015-02-23 12:58 - Комисията възобновява плащанията по оперативна програма „Регионално развитие“
Европейския съюзЕвропейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г. вече могат да се възобновят. Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира  ефективността на системите за контрол. Официалното писмо е изпратено до българските власти.
Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Получените през февруари искания за плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март.
Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Възобновяването на плащанията е знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства по тази програма.“
  кликни тук за повече...

2015-02-23 12:57 - 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България
Европейския съюзЕвропейската комисия прие българската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), която ще се финансира със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014 — 2020 г.
Програмата има за цел да се инвестират над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) за засилване на научноизследователската дейност и подобряване на образованието и професионалното обучение в България. Това е единствената оперативна програма в България за 2014 — 2020 г., която ще бъде финансирана едновременно по линия на ЕСФ (почти 353 млн. евро) и на ЕФРР (над 243 млн. евро).

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси, каза: "Финансирането за образование и наука е много необходимо за България. С тези средства ще помогнем на над 200 000 ученици да получат по-добро образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда, и на над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти. Очаквам парите да донесат ползи както за участниците, така и за икономиката."
  кликни тук за повече...

2015-02-23 12:55 - 336 млн. евро за модернизиране на публичната администрация и съдебната система
Европейския съюзЕвропейската комисия прие оперативната програма „Добро управление“ за България относно прилагането на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2014—2020 г. В тази програма са очертани приоритетите и целите за изразходване на близо 336 млн. евро (286 млн. от които от бюджета на ЕС) за подпомагане на модернизирането на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт в България.
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси, каза: "Тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и неотложни реформи в България – съдебната и административната. Надявам се средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за дългоочакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство."
Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „С тази програма се демонстрира решителността на България да се справи с предизвикателствата, свързани с ефективността на администрациите при предоставяне на качествени, бързи и достъпни публични услуги за всички групи на обществото. С 40% повече инвестиции в институционалната ефективност Европейският социален фонд ще продължи да оказва положително въздействие върху всички отрасли, които ще се радват на по-добра администрация.
  кликни тук за повече...

2015-02-12 09:27 - Защитата на данните трябва да съпътства разкриването на информация за пътниците
Европейския парламентВ резолюция, приета в сряда, депутатите се обявиха за дерадикализиращи програми, засилване на контрола по външните граници на Шенген и по-добър информационен обмен между държавите членки, за да бъде ЕС защитен от тероризма и едновременно да запази правата на гражданите.

Парламентът призовава европейските страни да придвижат по-бързо законодателния пакет за защита на данните, за да могат преговорите по него да текат паралелно с тези за данните на пътниците (PNR данни) и по този начин да се изготви цялостен пакет от правила за защита на информацията.

Общата резолюция бе приета с 532 гласа „за“, 136 „против“, а 36 гласуваха „въздържал се“.
  кликни тук за повече...

2015-02-12 09:25 - Парламентът подкрепи обозначаването на произхода на месото в преработените храни
Европейския парламентПроизходът на месото, използвано като съставка в преработените храни, като например  лазанята, трябва да бъде обозначен на етикета, заявиха депутатите в сряда. Те призоваха Комисията, която публикува доклад по въпроса в края на 2013 г., да предложи законодателни промени, за да се възстанови доверието на потребителите след скандала с конското месо и други случаи на измами с храни.

Резолюцията, която беше приета с 460 гласа, срещу 204 „против“ и 33 „въздържал се“, призовава в законодателното си предложение Комисията да се придържа към доклада си от 2013 г., според който трябва задължително да се посочва страната на произход на месото, използвано в преработените храни, за да се гарантира прозрачност по цялата хранителна верига и по-добро информиране на европейските потребители, за да се възстанови доверието им.

„След скандала с конското месо, сега зависи от нас да си върнем доверието на потребителите. Ние искаме Комисията да излезе със законодателно предложение за задължително поставяне на страната на произход на етикетите, тъй като това ще помогне да се увеличи прозрачността и да се осигури ясна и пълна информация за потребителите“, заяви председателят на Комисията по околна среда Джовани Ла Виа. „Разбира се трябва да гарантираме, че това няма да доведе до допълнителна тежест за малките и средни предприятия от сектора“, добави той.

Депутатите изразиха загрижеността си за вредите, които хранителните измами нанасят на потребителското доверие и здраве, както и на функционирането на хранителната верига и на цените на селскостопанска продукция.
  кликни тук за повече...

2015-02-12 09:20 - Депутатите обсъдиха борбата с тероризма, Украйна и Еврото пред Срещата на върха
Европейския парламентМерките за борба с тероризма, като например предложението за данните на пътниците (PNR данни), предотвратяването на радикализацията, обмяната на информация и засилването на контрола по външните граници бяха сред основните въпроси, обсъдени от депутатите със заместник-председателя на Комисията Франс Тимерманс и латвийския държавен секретар по европейските въпроси Занда Калнина-Лукашевица, в сряда преди провеждането на 12 февруари на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС.

Много от изказалите се депутати коментираха също и усилия за постигане на мир в Украйна и разрешаването на кризата с гръцкия дълг. Борбата с тероризма, Украйна и Икономическият и паричен съюз са основните теми от дневния ред на срещата на високо равнище.

Гледайте записа на разискванията и проследете развитието на дебата в Storify.
#euco #antiterrorism #PNR #Schengen

Видео запис на дебата (11 февруари 2015 г.)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/

Storify
https://storify.com/EuroParlPress/eplenary-debate-ahead-of-the-euco-summit-of-the-1

Откъси от изявленията на Съвета и на Комисията
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I098566

Откъси от изказванията на депутатите
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I098567

Проект на дневния ред на неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на 12 февруари
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/02/12/

ЕП изследвания - Перспективи пред неформалната среща на Съвета на 12 февруари 2015 г.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/547539/EPRS_BRI(2015)547539_REV1_EN.pdf

Предложението за европейските пътнически данни (PNR данни): Какъв е залогът
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150123BKG12902/html/EU-Passenger-Name-Record-(PNR)-proposal-what's-at-stake

Стратегия на Комисията по граждански права за справяне с тероризма и радикализма 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150122IPR12402/html/Civil-Liberties-Committee-counter-terrorism-and-counter-radicalisation-roadmap
 

2015-02-12 09:17 - Видеоконкурс на тема : „Какво означава за теб обединена Европа?"
Европейския съюзЕвропейската комисия стартира видеоконкурс на тема: „Какво означава за теб обединена Европа?", за млади хора (между 13- и 15-годишна възраст) от държавите -  членки на ЕС, както и от държавите – кандидатки и евентуални кандидатки от Югоизточна Европа. Крайният срок за изпращане на видеоматериалите е 10 април 2015 г.
Информационните комплекти за конкурса, включващи уеб банери, плакати, прес съобщения, както и правилата на конкурса на всички официални езици, като можете да ги намерите:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm.
 

2015-02-10 13:40 - ЕС подкрепя финансово българската наука
Европейския съюзЕС обяви, че ще отпусне още безвъзмездни средства, с които да помогне за преодоляване на разликата между страните членки по отношение на високите научни постижения и за засилване на конкурентоспособността и растежа в Европа.

Избрани бяха 31 проекта от цяла Европа, като сред тях е този на Института по молекулярна биология и биотехнологии в България, който иска да създаде център за високи научни постижения в областта на устойчивите биотехнологии в партньорство с дружество „Макс Планк“ в Германия.

Новият инструмент за сформиране на екипи, в рамките на който се предоставят тези безвъзмездни средства, ще допринесе за подобряване на резултатите от научните изследвания и за увеличаване на инвестициите в страни, които изостават в областта на високите научни постижения. В техните рамки, с помощта на финансиране от „Хоризонт 2020“, ще бъдат изготвени оперативни планове за създаване на нови центрове за високи постижения чрез сформиране на екипи с водещи в тази сфера институции от цяла Европа.

Първите избрани за финансиране проекти за сформиране на екипи ще бъдат ръководени от изследователски институции или агенции, както и от национални или регионални органи. Във фаза 1 от това действие проектите ще получат до 500 000 евро всеки (общо 14,5 млн. евро), за да подготвят оперативни планове за създаване на нови центрове за високи научни постижения или за обновяване на съществуващи такива.
 

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.Бюлетин

Бюлетин януари - февруари

Бюлетин март - април

Бюлетин май - юни

Бюлетин юли - август

Бюлетин септември - октомври

Бюлетин ноември - декември

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.2543 секунди - 25 заявки