ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита36
Посетители16
Този месец:
Хита571796
Посетители13280
Общо:
Хита619209
Посетители16089
Новини

 
2015-03-16 15:13 - Европейската комисия прие оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност
Европейския съюзЕС ще инвестира 1,18 млрд. евро от регионалните фондове за подкрепа на икономическия растеж и МСП в България
Европейската комисия прие оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ на България за периода 2014 — 2020 г. Средствата по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Програмата има за цел да се стимулира икономическият растеж и да се увеличи производителността, предимно на малките и средните предприятия (МСП). Специално внимание е отделено на сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и на повишаването на предприемаческата активност в България. Основна роля за постигането на тези цели ще играят финансови инструменти като банкови заеми, гаранции и дялови инвестиции.
Освен това с програмата ще се подкрепят мерки за по-ефективно използване на ресурси в предприятията и за повишаване на тяхната енергийна ефективност.
  кликни тук за повече...

2015-03-11 15:12 - Многостранното споразумение за търговия с услуги
Европейския съюзСъветът на ЕС взе решение да публикува преговорните позиции на Европейския Съюз за Многостранното споразумение за търговия с услуги.
Сесилия Малстрьом, европейски комисар по търговията, заяви : Радвам се, че правителствата в ЕС одобриха предложението ми мандатът за водене на преговори за Споразумението по търговията с услуги (TiSA) да стане публичен. Това е още един израз на ангажимента ни за по-голяма прозрачност на търговските преговори на ЕС. Гражданите ще могат сами да се уверят, че при преговорите за TiSA ЕС защитава обществените услуги, запазва правото на регулация на всички равнища на управление и гарантира, че можем да поддържаме стандартите на  най-високо ниво. Това споразумение е важно за всички нас, защото ЕС е най-големият износител на услуги в света, осигуряващ десетки милиони работни места в този сектор на цялата територия на Европа. Нашата цел е да направим износа на услуги по-лесен за фирмите от ЕС, а това ще допринесе за постигането на растеж и осигуряването на работни места тук, в Европейския съюз.
Многостранното споразумение за търговия с услуги е търговско споразумение, по което в момента водят преговори 24 страни-членки на Световната търговска организация (СТО), включително ЕС. Взети заедно, тези страни представляват 70% от световната търговия с услуги.

Преговорните позиции на ЕС можете да намерите на адрес: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6891-2013-ADD-1-DCL-1/en/pdf
 

2015-03-11 15:08 - Семинар за журналисти, отразяващи европейските фондове в България
Европейския съюзГенерална дирекция "Регионална политика" и Представителството на Европейската комисия в България организират семинар за журналисти на тема "Ефективна комуникация на кохезионната политика на ЕС в България" на 25 март, сряда, от 11,00 ч до 13,00 ч в Дома на Европа в София, ул. "Раковски" 124.
Представители на Генералната дирекция и екипа на комисаря по регионално развитие Корина Крецу, както и на българското правителство, което управлява оперативните програми, ще запознаят участниците с ключовите акцентите и инвестиционни приоритети на кохезионната политика за периода 2014 – 2020 г.
Моля, колегите, които имат интерес към темата за европейските фондове в България, да заявят участие на електронен адрес Lyudmil.VALKOV@ext.ec.europa.eu или на телефон 02/933 5 240, с името си, медията, която представляват, и телефон за обратна връзка.
 

2015-03-09 15:07 - Годишен обзор на правосъдните системи в ЕС: към по-ефективно правораздаване
Европейския съюзЕвропейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2015 г., в което се съдържа обзор на качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи на държавите членки.
Документът е инструмент за информация, чиято цел е да помага на държавите членки да постигнат по-ефективно правосъдие, като им предоставя обективни, надеждни и сравними данни относно техните системи за гражданско, търговско и административно правосъдие. Не се прави едно-единствено общо класиране, а се извършва преглед на функционирането на всички съдебни системи въз основа на различни показатели, които са от общ интерес за всички държави членки.
Тазгодишното издание цели да идентифицира възможни тенденции в трите основни направления: ефикасност, качество и независимост на правосъдието.
Целият доклад е достъпен на http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf
 

2015-03-08 15:00 - Европа насърчава равнопоставеността между половете
Европейския съюз„Европа насърчава равнопоставеността между половете от 1957 г. насам — това е част от генетичния код на Европейския съюз.
Можем да се гордеем с постигнатото в Европа през последните години. Равенството между половете не е далечна мечта, а все по-често реалност в Европа. Въпреки това трябва да продължим да работим усилено. Комисията продължава да е убедена, че заедно можем да превъзмогнем оставащите неравенства в заплащането, заетостта и ръководните постове. Никоя страна все още не е напълно постигнала равенство между половете.
Европейският съюз е и остава начело в усилията по насърчаване на равенството между половете — в рамките на Комисията и Европейската служба за външна дейност, в рамките на ЕС и в отношенията ни с трети държави.
Постигнали сме значителен напредък, но все още съществуват много несъответствия. Жените печелят по-малко и притежават по-малко от мъжете и все още са по-слабо представени в политиката и бизнеса. Всеки ден хиляди жени и момичета са жертви на насилие, основано на пола, включително сексуално насилие, трафик на хора, генитално осакатяване и преждевременни и насилствени бракове. Работим усилено, за да променим това.
Нашият ангажимент в новата Комисия е да работим заедно отвъд границите на отделните области на политиката и отвъд националните граници, за да се преборим с неравенството между половете. Жените трябва да разполагат със същите възможности като мъжете за образование, избор на кариера и семеен живот, за живот без заплаха от насилие.
Говорим за света, в който отглеждаме нашите синове и дъщери, и искаме да съградим свят, в който всички те да могат да разгърнат пълния си потенциал.
И това е важно за света. Тази година отбелязваме 20 години от декларацията и платформата за действие от Пекин и 15 години от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, което поставя въпросите на равенството между половете на приоритетно място в международния дневен ред. Тези годишнини съвпадат по време с обсъждането на програмата за развитие за периода след 2015 г., в която ще определим общи цели за изкореняване на бедността и осигуряване на устойчиво развитие в световен мащаб.
2015 година предоставя уникална възможност да отдадем първостепенно място в световния дневен ред на равенството между половете, правата на човека и овластяването на жените и момичетата и да постигнем видими резултати за всички жени. Ще продължим да работим за тази цел.“
Изявление на Първия заместник-председател Франс Тимерманс, върховния представител на ЕС и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини, комисаря по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос, комисаря по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица, комисаря по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен, комисаря по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис, комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова.
 

2015-02-26 14:53 - ЕК прие оценки за макроикономическите дисбаланси в европейските икономики
Европейския съюзЕвропейската комисия изпрати силен сигнал към страните членки за насърчаване на структурните реформи и консолидиране на публичните финанси. На заседанието си в сряда, 25 февруари 2015 г., комисарите приеха макроикономическите оценки и препоръки към страните, които са част от пакета за икономическо наблюдение на ЕК, известен като Годишен преглед на растежа 2015 г.
От 16 страни, чиито икономики бяха определени през ноември м.г. като страдащи от макроиконимически дисбаланси, Комисията задълбочи процедурата по отношение на три страни, като ги премести в по-тежки категории в шестстепенната скала за оценка : Франция (категория 5), Германия (категория 3) и България (категория 5). За две страни ЕК започна наблюдение на макроикономическите дисбаланси: Португалия и Румъния, за Словения оценката беше облекчена.
  кликни тук за повече...

2015-02-25 17:27 - ЕК представя доклад за безвизовото пътуване от Западните Балкани
Европейския съюзКомисията публикува петата си оценка във връзка с функционирането на режима на безвизово пътуване с Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. Петият доклад в периода след либерализирането на визовия режим за страните от Западните Балкани показва, че са необходими повече мерки за поддържане на целостта на режима на безвизово пътуване и за да се отговори на евентуални злоупотреби със системата на ЕС в областта на убежището.
„Европейската комисия остава ангажирана със запазването на безвизовото пътуване за гражданите на страните от Западните Балкани. Ползите от либерализирането на визовия режим са очевидни, що се отнася до увеличаването на контактите между хората и възможностите за бизнес. Налага се обаче да вземем мерки — систематично и като използваме по подходящ начин ресурсите си — във връзка със злоупотребите с режима на безвизово пътуване, за да се иска убежище в ЕС. В нашия доклад са формулирани редица препоръки за вземане на мерки във връзка с факторите, които подтикват към незаконна миграция, и с притегателните фактори за нея, затова настоятелно призовавам за пълна подкрепа и ангажираност на всички участващи страни“, заяви комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.
  кликни тук за повече...

2015-02-25 17:25 - ЕК представи концепция за Европейски енергиен съюз
Европейския съюзЗаместник-председателят на ЕК, отговорен за енергийния съюз, Марош Шефчович и еврокомисарят по енергетиката и климатични промени Мигел Канете представиха днес стратегията на Европейската комисия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата.
Енергията се използва за отопление на домовете, превоз на стоки, и захранване на икономиката. Но поради застаряване на инфраструктурата, слабо интегрирани пазари и некоординирани политики нашите потребители, домакинства и предприятия не се ползват от по-голям избор или от по-ниски цени на енергията. Време е да се завърши изграждането на единния енергиен пазар в Европа. Във връзка с този основен приоритет, определен в политическите насоки на Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Комисията изложи днес своята стратегия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата.
  кликни тук за повече...

2015-02-23 12:58 - Комисията възобновява плащанията по оперативна програма „Регионално развитие“
Европейския съюзЕвропейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г. вече могат да се възобновят. Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира  ефективността на системите за контрол. Официалното писмо е изпратено до българските власти.
Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Получените през февруари искания за плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март.
Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Възобновяването на плащанията е знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства по тази програма.“
  кликни тук за повече...

2015-02-23 12:57 - 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България
Европейския съюзЕвропейската комисия прие българската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), която ще се финансира със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014 — 2020 г.
Програмата има за цел да се инвестират над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) за засилване на научноизследователската дейност и подобряване на образованието и професионалното обучение в България. Това е единствената оперативна програма в България за 2014 — 2020 г., която ще бъде финансирана едновременно по линия на ЕСФ (почти 353 млн. евро) и на ЕФРР (над 243 млн. евро).

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси, каза: "Финансирането за образование и наука е много необходимо за България. С тези средства ще помогнем на над 200 000 ученици да получат по-добро образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда, и на над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти. Очаквам парите да донесат ползи както за участниците, така и за икономиката."
  кликни тук за повече...

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.Бюлетин

Бюлетин януари февруари 2015

------------------

Бюлетин архив 2014

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.2380 секунди - 25 заявки