ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита347
Посетители25
Този месец:
Хита603197
Посетители13683
Общо:
Хита650610
Посетители16492
Новини

 
2015-05-22 15:27 - По-добро управление на миграцията във всички нейни аспекти
Европейския съюзЕвропейската комисия представи днес Европейска програма за миграцията, в която са очертани мерките, които ще бъдат взети незабавно в отговор на кризисната ситуация в Средиземноморието, както и стъпките, които трябва да бъдат предприети през следващите години за по-добро управление на миграцията във всички нейни аспекти.
  кликни тук за повече...

2015-05-22 15:25 - Състоянието на природата — най-широкомащабната оценка
Европейския съюзКомисията прие нов доклад, с който се разкрива най-всеобхватната досега картина на състоянието на природата в ЕС. В констатациите се посочва, че повечето птици са защитени, а някои видове и местообитания се развиват по-добре. Вече е постигнат частичен успех с приложени целенасочени действия за опазване на природата, но са необходими много повече усилия, за да се постигне чувствително подобрение.
  кликни тук за повече...

2015-05-22 15:22 - Икономическа прогноза на ЕК за пролетта на 2015 г.
Европейския съюзВ подкрепа на икономиките в Европа действат едновременно редица фактори — все още относително ниското равнище на цените на нефта, стабилният растеж на световната икономика, продължаващото обезценяване на еврото, както и благоприятните икономически политики в ЕС. По отношение на България ЕК смята, че слабите инвестиции ограничават растежа. Очаква се умерен растеж с 1,7% през 2014г., който да се ограничи до 1% през 2015 г. и да нарасне до 1,3% през 2016г.
 

2015-05-22 15:20 - 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа
Европейския съюзЦифровите технологии и интернет преобразяват нашия свят във всички сфери на живота и във всяка стопанска дейност. Европа трябва да приветства цифровата революция и да създаде цифрови възможности за хората и предприятията. Как? Като използва силата на единния пазар на ЕС. Днес Европейската комисия представи своите подробни планове за създаването на цифров единен пазар, по този начин изпълнявайки ангажимента си по един от своите ключови приоритети.
  кликни тук за повече...

2015-05-22 15:16 - Програма за по-добро регулиране
Европейския съюзНа европейските избори през 2014 г. стана ясно, че много граждани са обезпокоени от това, което те възприемат като нежелана степен на вмешателство на ЕС във всекидневния им живот. Това безпокойство може да се дължи отчасти на погрешна представа за това какво в действителност върши ЕС и на редица евромитове, но е необходимо да проявим и самокритика и да се запитаме дали ЕС действа само когато може да придаде допълнителна стойност на националните инициативи.
На 19 май, Европейската комисия прие своята програма за по-добро регулиране. Този цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики, ще направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен, ще подобри качеството на новите закони посредством по-добри оценки на въздействието на законодателните предложения и измененията и ще насърчи постоянния и съгласуван преглед на действащото законодателство на ЕС, така че политиките на ЕС да постигат целите си по най-ефективния и ефикасен начин.
  кликни тук за повече...

2015-05-05 12:36 - "Повече гъвкавост за използването на евросредствата от програмния период
Европейския съюзЕврокомисар Корина Крецу: "Повече гъвкавост за използването на евросредствата от програмния период 2007 – 2013 г."

Европейската комисия прие преработени Насоки за приключване на програмите по политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. на 30 април 2015 г. По този повод г-жа Корина Крецу, европейски комисар по регионалната политика направи следното изявление:

"Чрез Работната група за по-добро изпълнение, която създадох веднага след избирането ми за европейски комисар по регионалната политика, работим в тясно сътрудничество с правителствата на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Словения, за да им помогнем да извлекат максимума от оставащите им европейски фондове за периода 2007-2013 година, в рамките на приложимите правила, които изискват тези средства да бъдат изразходвани по проекти до края на 2015.
След Европейския съвет от декември 2014 г., поехме ангажимент да намерим решения, които да гарантират бързото и ефективно използване на заделените средства за програмния период 2007-2013 г., за да помогнем на съответните държави-членки да осъществят дългосрочни проекти през идните години, като използват гъвкавостта на съществуващите правила.
За тази цел Комисията прие на 30 април преработената версия на Насоките за приключване на програмите по политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.
Насоките за приключване на програмите са решение на Комисията, обясняващо подробно стъпките, които ние, държавите-членки и Комисията, трябва да предприемем, за да финализираме програмите по политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.. По тези програми се изразходват европейски средства от 2007 г. до края на 2015 г. След това, до март 2017 г., държавите-членки трябва да представят окончателен доклад, който да показва какво са направили, преглед на изразходваното финансиране и декларация за приключване, която оценява законосъобразността и редовността на разходите.
Новото преработено издание приведе Насоките за приключване в съответствие с промените в законодателната рамка, направени от Съвета на ЕС и Европейския парламент в края на 2013 г., и опрости някой от процедурите по приключването, отнасящи се до инструментите за финансово инженерство и т.нар. "фазиране" – процеса на започване на даден проект в един програмен период и завършването му в следващия. Кои са новите моменти в Насоките за приключване?
На първо място, добавихме възможност за "10% гъвкавост". Тя позволява оперативна програма да изразходва с 10% повече от определените средства по даден приоритет при условие, че това се компенсира с еквивалентно намаление на разходите по друг приоритет на същата програма.
Второ, преработените насоки изясняват, че инструментите за финансово инженерство могат да продължат да инвестират в реалната икономика през 2016 г.
И накрая, бяха опростени и изяснени процедурите, които определят как проекти могат да бъдат "фазирани" от програмния период 2007 – 2013 г. в програмния период 2014 – 2020 г.
Много добри резултати могат да бъдат постигнати в рамките на съществуващите правила и благодарение на усилията на Работната група, която предоставя бързи решения, съобразени с условията в конкретните страни-членки, за да им помогне да ускорят използването на европейските фондове, сме решени да не изоставим никого да загуби средства.
Вече виждаме напредък в изпълнението на програмите от периода 2007 – 2013 г. Това е много добър сигнал, който означава, че усилията се отплащат и сме на правилен път."
 

2015-04-30 09:02 - Етикетите на алкохолните напитки трябва да съдържат информация за калориите
Европейския парламентЕвропейската комисия трябва да внесе най-късно през 2016 г. предложение за оповестяване на калориите върху етикетите на алкохолните напитки. За това настоя Европейският парламент на 29 април. В резолюция, приета от ЕП, се призовава за нова стратегия на ЕС за алкохола с акцент върху мерките срещу консумацията на алкохол от непълнолетни, шофирането в нетрезво състояние и употребата на алкохол по време на бременност.
Членовете на ЕП призоваха Европейската комисия „незабавно да започне работа по новата стратегия на ЕС за алкохола (2016―2022 г.)“, за да помогне на националните правителства за справяне с вредата от алкохола. Стратегията трябва да включва събиране на достоверни данни, подобряване на превенцията и лечението, намаляване на пътните произшествия, причинявани от шофиране в нетрезво състояние и анализ на различните модели за пиене, се посочва в резолюцията, приета от ЕП в сряда.
  кликни тук за повече...

2015-04-29 16:50 - ЕП одобри 1 милиард евро за младежка заетост за 2015 г.
Европейския парламентЕвропейско финансиране на стойност 1 милиард евро ще бъде осигурено на страните членки през 2015 г. за създаването на работни места на 650 хиляди младежи благодарение на промени в правилата на Европейския социален фонд, одобрени от Европейския парламент на 29 април. Това финансиране по Инициативата за младежка заетост е допълнение към средствата на Европейския социален фонд, предназначени за 20 страни членки с региони, в които младежката безработица надхвърля 25%.
Предложението на Европейската комисия беше одобрено без промени с 632 гласа „за“, 30 „против“ и 31 въздържали се.
  кликни тук за повече...

2015-04-29 12:25 - ЕП ще ограничи разхищението на найлонови торбички
Европейския парламентСтраните от ЕС ще трябва да намалят използването на най-често срещаните и най-замърсяващите найлонови торбички съгласно новите правила, одобрени от Европейския парламент във вторник.
„Това законодателство ще създаде печеливша за всички ситуация“, заяви докладчикът по темата Маргрете Аукен (Зелени/ЕСА, Дания). „Става въпрос за огромен екологичен проблем. Милиарди найлонови торбички попадат директно в природата като непреработени отпадъци. Това вреди на природата, на рибите, на птиците и ние трябва да се справим с този проблем“, добави Аукен, след като Европейският парламент прие препоръката за второ четене да бъде подкрепено споразумението със Съвета на министрите през ноември миналата година.
„Европейската комисия заяви, че страните трябва да се справят с проблема сами, но те не го правят! Според изчисленията на Комисията 740 милиона евро ще бъдат спестени на година“, каза още г-жа Аукен.
  кликни тук за повече...

2015-04-29 11:45 - Всички коли ще бъдат оборудвани със система за спешни повиквания
Европейския парламентОт 2018 г. всички коли ще бъдат оборудвани със система за спешни повиквания
Устройства за спешни повиквания, които автоматично изпращат сигнал за предупреждение към спасителните служби при катастрофи (eCall), ще трябва да бъдат монтирани във всички нови модели леки и лекотоварни автомобили от 31 март 2018 г. Мярката беше одобрена на 28 април от Европейския парламент. Пътнотранспортните произшествия са отнели живота на 25 700 души в ЕС през 2014 г. Монтирането на системата eCall може да намали броя на смъртните случаи с около 10% за година.
„Разполагането на технологията eCall, която ще използва номера за спешни повиквания 112, в автомобилната аварийна система ще спомогне за подобряване на безопасността по пътищата във всички 28 страни членки. Европейският парламент многократно е подчертавал, че намаляването на смъртните случаи и сериозните наранявания по пътищата са негов приоритет. Като обществена услуга eCall ще бъде безплатна за всички граждани, независимо от вида на превозното средство или на неговата цена, и ще допринесе за тази обща цел“, заяви докладчикът Олга Сехналова (С&Д, Чехия).
Автомобилната система eCall използва телефона за спешни повиквания 112, за да предупреждава автоматично службите за сериозни пътни инциденти. Това позволява да се реши незабавно какъв да е видът и мащабът на спасителната операция, ако такава е необходима. Това от своя страна ще помогне на спасителите да стигат по-бързо, за да спасяват човешки животи, да ограничат сериозността на нараняванията и да се намалят разходите при задръствания.
  кликни тук за повече...

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.Бюлетин

Бюлетин март април 2015

Бюлетин януари февруари 2015

------------------

Бюлетин архив 2014

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.1715 секунди - 25 заявки