ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита140
Посетители18
Този месец:
Хита433018
Посетители10964
Общо:
Хита480431
Посетители13773
Новини

 
2014-04-16 15:32 - ЕП гласува за ограничаване на използването на пластмасови торбички
Европейския парламентДържавите членки ще трябва да намалят потреблението на най често използваните и най замърсяващи околната среда пластмасови торбички с 80% до 2019 година, съгласно промени в законодателството, които Европейският парламент прие в сряда.

Депутатите препоръчаха налагане на данъци и налози, на търговски ограничения или забрани. Пластмасовите торбички, изхвърляни на боклука, представляват сериозен проблем за околната среда, а, както е известно, водят и до замърсяването на водните басейни и екосистемите.

„Депутатите днес гласуваха проект за значително по-строги ЕС правила за намаляване на използването на пластмасови торбички, по-специално с въвеждането на задължителни европейски цели за намаляване на употребата им и изискване за задължителната им продажба в магазините за търговия на дребно. Както вече показаха няколко водещи в решаването на проблема държави, значителното намаляване на употребата на пластмасови торбички, е лесно постижимо с последователна политика. Бързото им изваждане от употреба е приложима мярка по отношение на проблема с пластмасовите отпадъци в околната среда.“, заяви докладчикът Маргрете Аукен (Зелените/EСА, Дания), чийто доклад беше приет с 539 гласа „за“, 51 „против“ и 72 „въздържал се“.
  кликни тук за повече...

2014-04-16 15:30 - По-добра защита на правата на командированите работници
Европейския съюзРаботниците, командировани временно в чужбина за извършването на определени услуги, ще получат по-добра защита на своите права, благодарение на гласуваните от Европейския парламент предложения за промени в законодателството. Новите правила вече бяха одобрени неофициално от Съвета.

Преговарящите от страна на ЕП предложиха текстове, с които се изясняват разграниченията между реалните командировки и опитите за заобикаляне на закона. По тяхна инициатива бяха добавени и текстове, с които се дава известна гъвкавост на страните от ЕС при извършването на проверки. Изпълнителите и подизпълнителите, работещи в сферата на строителството, ще бъдат солидарно отговорни за нарушаването на трудовото законодателство.
  кликни тук за повече...

2014-04-16 10:23 - ЕП настоява за задължително поставяне на етикет „Произведено в“
Европейския съюзЕтикетът „Произведено в“ трябва да бъде задължителен за нехранителни стоки, които се продават на територията на ЕС, реши Европейският парламент във вторник. Депутатите одобриха плановете за затягане на изискванията за безопасност на продуктите, както и на правилата за надзор на пазара, и приеха мерки за повишаване на защитата на потребителите в ЕС. ЕП настоява за по-сериозни санкции за фирмите, които продават несъответстващи на изискванията или потенциално опасни продукти.

Задължителното поставяне на етикет „Произведено в“ ще подобри възможността за проследяване на продуктите и по този начин ще подобри и защитата на потребителите, заявиха членовете на Европейския парламент. Те подкрепиха предложението на Европейската комисия задължителното обозначаване на страната на произход за нехранителните продукти да замени сегашната доброволна система. Около 10% от стоките, попаднали в системата за ранно предупреждение за опасни нехранителни стоки на ЕС — RAPEX, не могат да бъдат проследени обратно до производителя.

„С тези промени ще се подобри значително прозрачността във веригата за доставка на продукти и това е добре за потребителите“, заяви докладчикът на Европейския парламент относно безопасността на продуктите Кристел Шалдемозе (С&Д, Дания). Тя изрази дълбокото си съжаление, че заради различия във вижданията, държавите членки не успяха да се обединят около обща позиция по този въпрос. По този начин те блокираха преговорите по регламента като цяло — ситуация, която е в ущърб на безопасността на потребителите в Европа.
  кликни тук за повече...

2014-04-14 14:43 - Директива за по-добро прилагане правата на работниците
Европейския съюзЕвропейската комисия приветства приемането днес от Съвета на министрите на ЕС на нова директива, която има за цел да гарантира по-добро прилагане на национално равнище на правото на гражданите на ЕС да работят в друга държава членка. Новите правила, които бяха предложени от Комисията през април 2013 г., имат за цел да бъде преодоляно разминаването между права и реалност и да бъдат улеснени хората, които вече работят в друга държава или търсят работа в чужбина, реално да упражняват правата си. Държавите членки разполагат с две години, за да приложат директивата на национално равнище.
Комисарят по трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „Горещо приветствам приемането на директивата, при това по-малко от година след представянето на предложението на Комисията. Имаме добри новини за всички, които желаят да работят или вече работят в друга държава членка. Решението да се работи в друга държава от ЕС е въпрос на личен избор. С новите правила обаче се гарантира, че всички ние сме по-добре информирани за правата, които имат мобилните работници. По този начин улесняваме мобилността на пазара на труда в ЕС.“
  кликни тук за повече...

2014-04-14 14:36 - Само 62% от уебсайтовете за турист. услуги в ЕС спазват правата на потребителите
Европейския съюзВ резултат на координирани от Европейската комисия съгласувани действия на националните органи в областта на защитата на потребителите бе установено, че изненадващ брой уебсайтове — 382 от общо 552 проверени през 2013 г. — не зачитат европейското законодателство за защита на потребителите. В резултат на предприетите енергични мерки за противодействие на нарушенията, 62 % от проверените уебсайтове вече се отнасят с потребителите по подобаващ начин. Останалите 38 % могат да очакват по-нататъшни насрещни мерки, тъй като европейските органи продължават да работят за гарантиране на това, че правата на потребителите се спазват изцяло.
„Една трета от интернет потребителите в Европейския съюз правят резервации за пътувания и настаняване онлайн. Те заслужават да знаят, че онлайн резервациите са безопасни и надеждни. От 552-та уебсайта за туристически услуги, които проверихме, 62 % вече са съобразени със законодателството на ЕС за защита на потребителите, благодарение на съвместните усилия на държавите членки и на Комисията. Ще работя неуморно, докато правата на потребителите не започнат да се спазват изцяло, и ще търся начини за използване на съществуващите структури за постигането на тази цел“, заяви европейският комисар по политиката за потребителите Невен Мимица.
  кликни тук за повече...

2014-04-10 14:47 - България и Полша с най-лош транспорт в ЕС, сочи европейска класация
Европейския съюзЕвропейската комисия публикува днес първото издание на класацията за състоянието на транспорта в ЕС. Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 свързани с транспорта категории, като за повечето от тези категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно петте държави с най-слаби постижения. Нидерландия и Германия заемат челните места в класацията с високи резултати в 11 категории, следвани от Швеция, Обединеното кралство и Дания.
Целта на тази първа класация за състоянието на транспортния сектор в ЕС е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различни краища на Европа и да им помогне да установят недостатъците и да определят инвестиционните и управленческите приоритети. Класацията обединява данни от различни източници (например Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и ОИСР). Намерението на Комисията е през следващите години да усъвършенства показателите в диалог с държавите членки, транспортния отрасъл и други заинтересовани страни, както и да проследи напредъка на държавите членки.
Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: „Новата класация е чудесно средство, което нагледно показва доколко успешни са усилията ни да направим нашите транспортни системи по-ефективни, по-удобни за пътниците, по-безопасни и по-чисти. Тя, разбира се, отразява само моментното състояние, но е важен ориентир и източник на вдъхновение в съвместната ни работа.“
  кликни тук за повече...

2014-04-03 15:43 - ЕП въвежда таван на таксите при плащане с карта
Европейския парламентДепутатите гласуваха днес за въвеждане на таван за таксите, които търговците на дребно плащат на банките за операциите с банкови карта. С отделно гласуване бяха приети и мерки за подобряване на сигурността при онлайн плащанията, за намаляването на разходите и увеличаване на избора на потребителите.

По данни на Европейската комисия размерът на таксите при плащанията с карта струва на търговците на дребно в ЕС над 10 милиарда евро годишно. Таксите не са ясни на самите притежатели на банкови карти. Има и разлики между отделните страни членки, защото таксите се регулират не от националното законодателство, а от националните органи, отговарящи за защитата на конкуренцията. Търговците на дребно плащат такси за всяко плащане с карта и съответно добавят тези разходи към стойността на продуктите и услугите, които предлагат.

Таксите — ясни и с фиксиран таван

Таксите, които банките събират за обработка на плащанията, направени с карти като Visa и MasterCard, ще трябва да възлизат на не повече от 0,3% от стойността на операцията, когато плащането е направено с кредитна карта, и на не повече от 7 евроцента или 0,2% от стойността на транзакцията (която от двете суми е по-ниска) за плащанията с дебитна карта.

Таваните ще важат както за националните, така и за трансгранични операции в рамките на ЕС. Очаква се те да дадат резултат една година след влизането в сила на новите правила. С течение на времето по-ниските такси трябва да доведат до по-ниски цени за притежателите на банкови карти.

Повече сигурност при онлайн плащанията

Гласуваните промени в правилата за сигурност при онлайн плащанията се наложиха заради развитието на технологиите и на пазара и заради постоянно нарастващия брой на извършените плащания онлайн. Пазаруващите онлайн вече ще трябва да бъдат информирани за всички такси, които трябва да платят. Времето на изпълнение на операцията и валутните курсове, когато това е приложимо, също ще трябва да бъдат ясно посочени.

В случаите на неразрешена платежна транзакция, сумите ще трябва да бъдат възстановявани от доставчика на платежни услуги в рамките на 24 часа от момента, в който е забелязал или е бил уведомен за това. Клиентите ще бъдат задължени да платят загубите, произтичащи от незаконното използване на изгубена или открадната карта или устройство, но за не повече от 50 евро.

По-малко разходи и по-голям избор на услуги

Пазаруващите онлайн ще имат правото да използват софтуер или устройства, предоставени от оторизирана трета страна, която самите те са избрали, и да правят плащания чрез този доставчик без да плащат допълнителни такси за това.

Доставчиците на платежни услуги ще бъдат задължени да разкриват действителните разходи за обработка на плащания, при поискване. Таваните на таксите за платежни услуги следва да залегнат в бъдещите правила на ЕС за плащания с карта и следва да се прилагат независимо от конкретното устройство за плащане или средствата за изпълнение на транзакциите.

Следващи стъпки

Европейският парламент прие на първо четене този проект на законодателство, за да консолидира извършената досега работа и да я предаде на следващия Парламент. Това ще гарантира, че депутатите, които ще бъдат избрани през май, ще могат да решат да не започват от нулата, а да използват свършеното по време на сегашния мандат.

Процедура: Обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решение), първо четене
 

2014-04-03 15:36 - Премахване на 98% от митата за внос от Украйна
Европейския парламентОколо 98% от митата за внос от Украйна на желязо, стомана, земеделски продукти и машини, които се плащат по границите на ЕС, ще бъдат премахнати вследствие на  предложение, което беше подкрепено от Европейския парламент в четвъртък. Тази едностранна мярка ще стимулира икономиката на Украйна, спестявайки на своите производители и износители 487 милиона евро годишно.

„В продължение на много години Европейският парламент подкрепя европейското развитие на Украйна. Това е първият ни шанс да покажем практическите измерения на нашата подкрепа и да помогнем на Украйна в настоящата икономическа криза и на фона на намаляващите валутни резерви и нарасналия натиск от страна на Кремъл“ , заяви докладчикът Павел Залевски (ЕНП, Полша). „Когато Путин затваря руските пазари за украинския износ, ние отваряме нашият пазар“, добави той. Европейският парламент подкрепи неговото предложение с 531 гласа „за“, 88 гласа „против“ и 20 гласа „въздържал се“.

Кои тарифи ще бъдат намалени?

Тази едностранна търговска мярка, която трябва да започне да се прилага от май 2014 г., ще премахне 94,7% от настоящите митнически тарифи на ЕС спрямо много промишлени стоки, внасяни от Украйна, и ще намали тарифите на митата върху останалите няколко стоки от промишлеността.

Ще се премахнат и митническите тарифи на ЕС за над 80% от износа на земеделска продукция от Украйна.

ЕС ще ограничи количествата за някои видове „чувствителни“ стоки, като например зърнени храни, свинско, говеждо месо, птиче месо, както и преработени храни, които могат да се внасят безмитно, така че да не навреди на интересите на европейските производители на тези продукти.

Временна и едностранна мярка

Тази търговска мярка на ЕС не изисква от Украйна да предприеме реципрочни действия и не изисква от нея да премахне собствените си мита върху вноса от ЕС, но изисква тези мита да не се увеличават.

Вносните стоки от Украйна все пак ще трябва да бъдат съобразени с правилата на ЕС за етикетиране на произхода. Украйна ще трябва да гарантира, че стоките от трети държави няма да влизат в ЕС, „маскирани“ като украински.

Мярката позволява на ЕС да наложи отново митнически тарифи, ако вносните стоки от Украйна наводнят пазара на ЕС в количества, които причиняват или заплашват да причинят сериозни затруднения на производителите от ЕС на същите стоки.

Мярката ще се прилага от момента, в който бъде окончателно одобрена, до 1 ноември 2014 г. или до влизането в сила на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, включващо и задълбочено и всеобхватно търговско споразумение, което от своя страна предвижда двустранно либерализиране на търговията.

Следващи стъпки

Мярката все още се нуждае от официалното одобрение на Съвета на ЕС. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Катрин Аштън вече обяви, че преференциите „ще започнат да се прилагат до няколко седмици“.


Процедура: Обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решение), първо четене
 

2014-04-03 15:31 - ЕП гласува за неутралност на мрежата и за премахване на роуминг таксите
Европейския парламентЕП гласува за неутралност на мрежата и за премахване на роуминг таксите

Доставчиците на интернет няма да могат вече да блокират или забавят определени услуги поради икономически или други причини, съгласно последния вариант на Телекоминикационния пакет на ЕС, одобрен от Европейския парламент в четвъртък. Депутатите приеха и премахването от 15 декември 2015 година на таксите за роуминг за използване на мобилен телефон в друга страна от ЕС.

„Днешното гласуване е сериозна стъпка в посока на укрепването на единния телекомуникационен пазар на ЕС“, заяви докладчикът за Телекомуникационния пакет Пилар дел Кастильо и добави:  „Парламентът иска да премахне таксите за роуминг за телефонните разговори, , текстови съобщения и мобилен интернет до 15 декември 2015 г. и иска да подобри управлението на радиочестотния спектър, за да се развие 4G и 5G в цяла Европа“.

„Ние постигнахме допълнителни гаранции за запазване на достъпността на интернет, като гарантирахме възможността на потребителите  да използват и предоставят приложения и услуги по техен избор и като засилихме ролята на интернет като основен двигател на конкурентоспособността, икономическия растеж, заетостта, социалното развитие и иновациите“ , каза още тя. Нейният доклад беше одобрен с 534 гласа „за“, 25 гласа „против“ и 58 гласа „въздържал се“.

Еднакъв интернет достъп за доставчиците на услуги

Депутатите искат ясни правила, които да не позволят на интернет доставчиците да популяризират едни услуги за сметка на други. BEREC (Органът на европейските регулатори на електронните съобщения) съобщи за няколко интернет доставчици, които са забавили или блокирали достъпа до услуги като „Skype“, който се използва за провеждането на телефонни разговори по интернет.

Доставчиците на интернет ще продължат да имат възможността да предлагат специализирани услуги с по-високо качество, като видео по заявка и изключително важните за бизнеса „облачни“ приложения, дотолкова, доколкото това не е „в ущърб на достъпността и качеството на услугите за достъп до интернет“, предлагани на други фирми или услуги.

Депутатите съкратиха и списъка на Европейската комисия за „изключителни“ случаи, в които доставчиците ще имат право да блокират или забавят достъпа до интернет. Според членовете на ЕП тези практики трябва да бъдат разрешени само когато става въпрос за изпълнение на съдебна заповед, запазване на сигурността на мрежата или предотвратяване на временно натоварване на мрежата. Ако се използват такива „мерки за управление на трафика“, те трябва да бъдат „прозрачни, недискриминационни и пропорционални“ и „не трябва да се използват по-дълго, отколкото е необходимо“, смятат депутатите.

Членовете на ЕП подчертават, че достъпът до интернет трябва да се предоставя в съответствие с принципа на "неутралността на мрежата", което означава, че всичко, което е част от интернет трафика трябва да се третира еднакво, без дискриминация, ограничения или външна намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение.


Край на таксите за роуминг през 2015 година

Депутатите приеха и текст, с който се налага забрана на таксите за роуминг (допълнителните такси за телефонни разговори, текстови съобщения и мобилен интернет в друга страна членка) в рамките на ЕС от 15 декември 2015 година. Те обаче отбелязват, че ако се констатират злоупотреби с роуминг услугите, по изключение ще могат да бъдат налагани допълнителни такси.

Следващи стъпки

Европейският парламент прие на първо четене проекта, за да консолидира извършената досега работа и да я предаде на следващия парламент. Това ще гарантира, че депутатите, които ще бъдат избрани през май, ще могат да решат да не започват от нулата, а да използват свършеното по време на сегашния мандат.


Процедура: Обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решение), първо четене
 

2014-04-03 10:02 - Кампания „Семейство, деца и/или кариера“
Европейския съюзЦентър Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца стартира Кампания „Семейство, деца и/или кариера“. Нейната цел е да стимулира дебата относно европейското гражданство и да информира гражданите от Северозападна България относно техните права, обръщайки особено внимание на създадените от Договора от Лисабон нови хоризонтални задължения за борба със социалното изключване и дискриминацията, за насърчаване на социалната справедливост и закрила, равенството между мъже и жени, зачитането на личния и семейния живот, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.
Продължавайки темите (граждански права, доброволчество, преодоляване на бедността, социалната изолация) от 2013 Европейската година на гражданите, в синергия с всички предишни Европейски години, чрез различните етапи на кампанията, ние ще акцентираме в посока трайно справяне в семейството с все по растящия конфликт между него и професионалния живот, на базата на взаимодействие с учителите.  Чрез различни комуникативни умения общуването на учителите с родителите на децата да се изгражда на основата на разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в името на детето.
Кампанията ще протече в следния формат:
-Организиране на три обучения в Област Враца, Монтана и Видин, на семейства с деца в предучилищна възраст и ученици от 1-ви до 4-ти клас от Област Враца, Монтана и Видин и техни учители на тема „Семейство, деца и/или кариера“;
-Организиране на регионален конкурс за фотография „Семейство, деца и /или кариера“ ;
-Организиране на пътуваща изложба с мин. трите най-добри фотографии от трите области Враца, Видин и Монтана. Посещение на пътуващата изложба в областни градове от Северозападна България.
Първите две обучения ще се проведат от доц. д-р Даниела Тасевска, Философски факултет при Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, както следва :
29.04.2014 г. 14.00 часа до 17.00  в гр. Монтана и 30.04.2014 в гр. Видин 14.00 часа до 17.00 часа. Център Европа Директно Враца ще се свърже след 17.април с всеки участник, за да го информира за мястото на провеждане на обучението.
Каним семейства с деца в предучилищна възраст и ученици от 1-ви до 4-ти клас и техните учители да заявят своето участие в обучение на тема „Семейство, деца и/или кариера“ на мейл: eudirect-vratsa@online.bg  до 17.април 2014 год. в следния формат :
Участник (име) и мобилен телефон за връзка:
Родител/учител :
Обучение в гр. …………………………

За повече информация: Европа Директно Враца, лице за контакт : Мария Панайотова
тел. 092/660271, 660273
E-mail: eudirect-vratsa@online.bg
 

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2013г.

План за действие на Европа Директно Враца за 2012г.

Цели и дейности на Европа Директно Враца за 2011г.Бюлетин

Месечен бюлетин:

Бюлетин 1 - януари и февруари

-------------------

- Архив 2013

- Архив 2012

- Архив 2011

- Архив 2010

- Архив 2009

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 0.7409 секунди - 25 заявки