ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
4 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита16
Посетители5
Този месец:
Хита680638
Посетители14616
Общо:
Хита728051
Посетители17425
Новини

 
2015-09-28 15:43 - K организира обществена консултация за трансграничното сътрудничество между Румъ
Европейския съюзПрограмите за трансгранично регионално сътрудничество в Европейския съюз, Interreg, навършват 25 години през 2015 г. През това време те подпомогнаха осъществяването на политиката на сближаване на ЕС чрез подкрепа за множество проекти в области като териториално сътрудничество, градско развитие, транспорт, трансгранична инфраструктура, ИТ, околна среда, енергетика, образование, предприемачество, култура, социална политика, здравеопазване, научни изследвания и развитие, човешки ресурси.
За периода 2014 — 2020 г. ще бъдат инвестирани повече от 10 млрд. евро в 100 програми за сътрудничество между региони, като около 6,6 млрд. евро от тази сума ще бъдат предоставени на трансгранични региони. Това би трябвало да гарантира максимално въздействие и още по-ефективно използване на инвестициите.
"Въпреки успехите и напредъка на Interreg през последните 25 години, за гражданите от граничните региони и за наблюдателите е ясно, че все още съществуват много пречки — най-вече административни и правни", заяви европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу. Тя реши да започне преглед на трайните пречки в граничните райони, като част от този преглед е обществена консултация за събиране на коментари от граждани, предприятия и др. относно пречките, пред които са изправени ежедневно при взаимодействието им през граница.
"Важна част от прегледа е онлайн обществена консултация https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions  , отворена за всички европейски граждани в продължение на три месеца. Искам да чуя за трудностите, пред които те са изправени, и техните предложения относно начините за преодоляването им", заяви комисар Крецу.
Обществената консултация ще се проведе от 21 септември до 21 декември 2015 г., а резултатите ще бъдат публикувани в интернет. До началото на 2017 г. ще бъде изготвен окончателен доклад с препоръки относно това как страните и регионите от ЕС да намалят оставащите пречки.
За да подкрепи инициативата и да насърчи участието на гражданите в консултацията за сътрудничеството между България и Румъния на 2 октомври 2015 г. региона на Русе и Гюргево ще посети г-жа Чарлина Вичева, директор в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК. Тя ще разгледа два проекта, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. и от 11 часа ще даде пресконференция в централата на проекта JAMES (център за трансгранични извънредни ситуации) в Гюргево, на която представителите на медиите ще имат възможност да задават въпроси.
На вниманието на медиите в Русе:
За желаещите да отразят пресконференцията в Гюргево ще бъде организиран транспорт. Моля, заявете желанието си да бъдете включени на имейл адрес direct_ruse@europe.bg; телефон +359887933949, г-жа Ирина Стоянова, Информационен център "Европа – Директно", Русе.

По същото време на посещение в Солун, за да отбележи 25-ата годишнина на Interreg и да насърчи участието в обществената консултация относно трансграничното сътрудничество между България и Гърция, ще бъде г-н Франк Себер, директор в ГД „Регионална и селищна политика" на Европейската комисия. От 15 часа той ще даде пресконференция в сградата на Съюза на журналистите в Солун, където представители на медиите ще имат възможност да задават въпроси.

Посещенията в региона на Русе и Гюргево, и в Солун са организирани от управляващите органи на програмите Interreg Румъния – България и Interreg България и Гърция, в сътрудничество с генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ и представителствата на Европейската комисия в България, Румъния и Гърция
 

2015-09-23 15:05 - Жан-Клод Юнкер за състоянието на ЕС
Европейския парламентПредседателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призова за единен европейски отговор на растящия брой мигранти и обяви предложение за постоянен механизъм за преразпределение на бежанци в ЕС. „Първият приоритет днес е и трябва да бъде кризата с бежанците“, заяви той в реч за състоянието на ЕС пред Европейския парламент на 9 септември. Други важни теми в обръщението бяха споразумението за дълга на Гърция, икономическото възстановяване, конфликтите в съседни страни и политиката за климата.
Отговорът на кризата с бежанците „е въпрос на хуманност и човешко достойнство, а за Европа – и въпрос на историческа справедливост“, заяви г-н Юнкер. „В очите на мъжете и жените от Африка и Близкия Изток Европа символизира мира. Това е нещо, с което трябва да се гордеем“, посочи още той. Относно споразумението за гръцкия дълг г-н Юнкер заяви, че излизането на Гърция от еврозоната е било „възможност, но не и решение“. Според него икономическата криза ще свърши „само когато в Европа има пълна заетост“. „Знам колко слаб би бил европейският континент, ако ЕС не съществуваше“, подчерта председателят на Комисията.
  кликни тук за повече...

2015-09-23 15:02 - Кризата с бежанците: депутати критикуват страните членки за липсата на действия
Европейския парламентЛипсата на споразумение между страните членки за начина на преразпределяне на още 120 000 търсещи убежище стана обект на сериозни критики в Европейския парламент по време на пленарен дебат на 16 септември. Депутатите призоваха страните членки да предприемат заедно спешни мерки за разрешаването на настоящата криза и да изградят европейска система за предоставяне на убежище и миграция, която следва да донесе резултати в дългосрочен план.
В дебата участваха министърът на Люксембург за имиграцията и предоставянето на убежище Жан Аселборн, първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и комисарят за миграционната политика Димитрис Аврамопулос.
На 14 септември министрите на правосъдието и вътрешните работи приеха решение за преместване на 40 000 бежанци от Италия и Гърция в рамките на две години. Министрите постигнаха също така съгласие, но само „по принцип“, за преместването на още 120 000 души, нуждаещи се от международна закрила. Въпросът ще бъде разгледан отново на извънредна среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на 22 септември.
В четвъртък от 11 часа българско време Парламентът ще проведе пленарно гласуване по неотложната процедура относно извънредното предложение за преразпределяне на 120 000 търсещи убежище. След това ще зависи само от страните членки да финализират решението, за да влезе то в сила.
 

2015-09-23 14:57 - Селскостопанската криза: 500 млн. евро помощ не е достатъчно
Европейския парламентОбявеният от Комисията пакет от 500 млн. евро в подкрепа на селскостопанските производители е стъпка в правилната посока, но може да не бъде достатъчен за преодоляване на кризата с падащите цени на продукцията, заявиха различни членове на ЕП в пленарен дебат с комисаря по земеделието Фил Хоугън на 16 септември. Много депутати призоваха за пазарни мерки срещу нестабилността на цените и за подобряване на позицията на производителите във веригата на доставки.
Някои от изказалите се в дебата поискаха Комисията незабавно да повиши интервенционните цени (на изкупуване на продукцията) и да окаже повече подкрепа за намирането на нови външни пазари.
Няколко депутати обвиниха пазарно-ориентираните политики за настоящата криза и приканиха за управление на предлагането, особено в млекопроизводството. Други настояха за опростяване на общата селскостопанска политика и засилване на конкурентоспособността на европейските производители на световния пазар.
 

2015-09-23 14:53 - Европа предприема действия, за да помогне на 12 милиона дългосрочно безработни
Европейския съюзЕвропейската комисия предложи на държавите от ЕС насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно безработните да се върнат на работа. След подновяването на инициативата за младежка заетост през май, това е нова конкретна инициатива в контекста на по-широката икономическа и социална програма на Комисията на Юнкер, чиято цел е да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и социалната справедливост в Европа.
В Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година. Въпреки икономическото възстановяване и признаците за подобряване на пазара на труда в ЕС техният брой се е удвоил между 2007 г. и 2014 г. и е достигнал половината от общия брой на безработните. Планът за инвестиции за Европа има потенциал да създаде милиони нови работни места. Но дори когато се създават такива, за трайно безработните често е много трудно успешно да се върнат на пазара на труда. Ето защо в предложението за препоръка на Съвета, представено днес, се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.
  кликни тук за повече...

2015-09-18 14:56 - Позиция на Европейската комисия за спешно преразпределение на 120 000 бежанци
Европейския съюзЕвропейският парламент направи важна стъпка като гласува в подкрепа на предложението на Комисията за преразпределение от Италия, Гърция и Унгария на 120 000 души в явна нужда от международна закрила. 
Комисията приветства този положителен вот и е особено благодарна на Парламента за неговата бърза реакция само в рамките на седмица след като предложението бе направено.
Днешното гласуване отваря възможност на Съвета да приеме предложения механизъм за спешно преразпределение на бежанци. Комисията настоява страните членки да вземат необходимите решения на извънредния Съвет по правосъдие и вътрешен ред, който ще се състои на 22 септември 2015 г.
На последния Съвет по правосъдие и вътрешен ред от 14 септември 2015 г. мнозинството от страните изразиха желание да се пристъпи възможно най-скоро към споразумение за преразпределение.
Ако Съветът приеме решение във вторник, 22 септември, Европейската комисия има готовност да започне работа с държавите членки и съответните европейски агенции за незабавното преразпределение на бежанци, като по този начин ще се намали натиска върху най-засегнатите държави
Пълният текст на позицията на ЕК можете да намерите тук: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5664_en.htm
 

2015-09-09 09:15 - Депутатите обсъждат в сряда кризата с бежанците
Европейския парламентОтговорът на ЕС и на страните членки на кризата с бежанците ще бъде тема на дебат на 9 септември със заместник-председателя на Комисията Франс Тимерманс и с министъра на заетостта на Люксембург Никола Шмит. Депутатите ще обсъдят развитието на кризата в Средиземноморския регион, край тунела под Ламанша и по маршрута от Западните Балкани непосредствено след дебата за състоянието на Европейския съюз.
Вижданията на Парламента за необходимите мерки ще бъдат изложени в резолюция, която ще бъде гласувана в четвъртък.

Можете да гледате пленарния дебат на страницата на Парламента Вижданията на Парламента за необходимите мерки ще бъдат изложени в резолюция, която ще бъде гласувана в четвъртък.

Можете да гледате пленарния дебат на страницата на Парламента http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule/ или на EbS+.
 

2015-09-09 09:14 - ЕП иска забраната за клониране на животни да обхваща тяхното потомство и вноса
Европейския парламентЕвропейският парламент засили клаузите в първоначалното предложение на Комисията за забрана на клонирането на животни за селскостопански цели, като включи в забраната потомството на такива животни и продукти, произхождащи от тях, включително и вноса в ЕС от други страни. Решението бе одобрено в пленарна зала на 8 септември с 529 гласа „за“, 120 гласа „против“ и 57 въздържали се.
  кликни тук за повече...

2015-09-09 09:12 - Мартин Шулц: мигрантите поставят Европа на изпитание, отговорът е обща политика
Европейския парламентМигрантите, отправили се към Европа, задават историческо изпитание; верният отговор не са ограничителни стени или национален егоизъм, а единна политика за даване на убежище, заяви председателят на Европейския парламент Мартин Шулц в обръщение при откриването на пленарната сесия в Страсбург на 7 септември. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще представи в сряда пред Парламента планове за преразпределяне на търсещите убежище, добави г-н Шулц.
  кликни тук за повече...

2015-08-07 16:09 - България и Македония ще получат 17 млн. евро от ЕС за справяне с общи предизвика
Европейския съюзНовата програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България — бивша югославска република Македония“, приета от Европейската комисия на 5 август, ще е съсредоточена върху мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и мерки, свързани със съхраняването на природата и биоразнообразието, с устойчивото използване на природните ресурси, с опазването на околната среда и с управлението на риска на трансгранично равнище. Сред акцентите на програмата е и опазването на обектите на природното и културното наследство в региона. Освен това финансирането ще помогне да се увеличи конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) и да се подобри техният достъп до нови пазари. 

Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика заяви: „Радвам се, че приехме тази програма за сътрудничество между България и бивша югославска република Македония. Трансграничните програми зависят от силната воля на участващите страни да обединяват ресурси, за да се справят с общи предизвикателства. Чрез сътрудничеството в областта на околната среда, туризма и конкурентоспособността на МСП регионът може да повиши своята привлекателност за туристите и инвеститорите. Желая и на двете страни успех в изграждането на това сътрудничество и в подпомагането на проекти, които ще се възползват от регионалните предимства“.

Програмата за трансгранично сътрудничество обхваща 2 гранични региона в България и 3 региона в бивша югославска република Македония. Нейният бюджет е над 19 млн. евро, като близо 17 млн. евро ще дойдат по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са:

•    подобряване на капацитета за опазване на околната среда и устойчиво използване на съвместните природни ресурси, например чрез инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, както и в дейности за обучение и изграждане на капацитет, насочени към публичните органи;
•    подобряване на капацитета за съвместни действия при пожари, наводнения и други извънредни ситуации чрез възстановяване на речните брегове, зонално и регионално/местно планиране, съобразено с речните басейни, и изпълнение на всеобхватни инициативи за противопожарна защита;
•    увеличаване на туристическата привлекателност чрез възстановяване на исторически сгради и поддържане на традиционни ландшафти;
•    засилено сътрудничество и изграждане на мрежи за устойчиво развитие на туризма;
•    подобряване на условията за развитие на бизнеса — конкурентоспособна местна икономика, основана на регионалните предимства и със силни връзки с международните пазари, например чрез укрепване на капацитета на образователната система, за да може тя да е ориентирана към нуждите на пазара;
•    подобряване на капацитета на публичния и частния сектор за развитие на бизнеса чрез насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството за обмен на нови идеи, умения и технологии и стимулиране на създаването на нови предприятия.

Контекст:

Петте региона по NUTS III или еквивалентни региони по програмата за регионално сътрудничество „България — бивша югославска република Македония“ са:

•    в България: области Благоевград и Кюстендил;
•    в бивша югославска република Македония: Североизточен, Югоизточен и Източен регион.

В центъра на програмата ще са следните три приоритета:

1. Околна среда
2. Устойчив туризъм
3. Конкурентоспособност

Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 19 461 687 евро.
Общо финансиране от ЕС (ИПП — Инструмент за предприсъединителна помощ): 16 542 434 евро.

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. За контакти: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17 — 19, 1202 София, България — http://www.mrrb.government.bg.
По ИПП се предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в присъединяващите се страни. Средствата по ИПП се използват за изграждане на капацитет в тези страни, което води до постепенно и положително развитие на региона. Бюджетът за междурегионално сътрудничество по ИПП (Interreg — ИПП) за периода 2014 — 2020 г. е около 4,84 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в 12 програми за трансгранично сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори.
 

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.Бюлетин

Бюлетин юли-август 2015

Бюлетин май-юни 2015

Бюлетин март април 2015

Бюлетин януари февруари 2015

------------------

Бюлетин архив 2014

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.5132 секунди - 25 заявки