ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита107
Посетители15
Този месец:
Хита626066
Посетители14144
Общо:
Хита673479
Посетители16953
Новини

 
2015-07-10 13:35 - ЕП призовава за по-ефективно използване на ресурсите
Европейския парламентЕС трябва да използва природните ресурси по-ефективно – повишаване на производителността на ресурсите с 30% до 2030 г. може да създаде 2 милиона нови работни места, посочва Европейският парламент в резолюция, гласувана на 9 юли. За да се постигне този растеж, са нужни обвързващи цели за намаляване на отпадъците и промени в законодателството за екодизайн, добавят депутатите. Текстът призовава Европейската комисия да внесе нови законодателни предложения до края на 2015 г.
  кликни тук за повече...

2015-07-09 09:37 - ЕП подкрепя прилагането на данъчната прозрачност
Европейския парламентГолемите компании и регистрираните на фондовата борса дружества трябва да разкриват информация за печалбите, платените данъци и получените държавни субсидии във всяка отделна страна. За това гласуваха членовете на ЕП при разглеждането на правила за стимулиране на прозрачността и насърчаване на дългосрочния ангажимент на акционерите към дружествата. Депутатите също така искат да се даде възможност на акционерите да гласуват на всеки три години относно политиката за възнаграждения на директорите.
  кликни тук за повече...

2015-07-09 09:32 - Парламентът обсъди кризата в Гърция с премиера на страната Алексис Ципрас
Европейския парламентПътят за разрешаване на дълговата криза в Гърция бе тема на разгорещен дебат с министър-председателя на страната Алексис Ципрас в пленарната зала на ЕП в Страсбург на 8 юли. Някои евродепутати отправиха критики към премиера заради липсата на конкретни предложения към кредиторите на страната, други го похвалиха за твърдостта, а трети го насърчиха да изведе страната от еврозоната. Разискванията бяха свързани и с последните срещи на най-високо равнище на ЕС и на страните от еврозоната.
  кликни тук за повече...

2015-07-08 12:01 - ЕП призовава да се подпомогнат селскостопанските производители
Европейския парламентЕС трябва да направи повече, за да помогне на земеделските производители да получат справедлива възвращаемост от веригата на предлагане на храни, да се справят със смущенията на пазара и да намерят нови пазари за продукцията си, изключена от руския пазар. Това се посочва в две необвързващи резолюции, гласувани от ЕП на 7 юли. Страните членки трябва да помогнат на фермерите да обединят силите си в организации на производители и да засилят влиянието им при договаряне, добавят евродепутатите.
  кликни тук за повече...

2015-07-06 16:35 - Обществена консултация относно аудиовизуалните медийни услуги в ЕС
Европейския съюзСподелете мнението си за аудио-визуалните медийни разпоредби на ЕС
Как в цифровата епоха можем да подобрим съществуващите правила на ЕС за телевизионното излъчване и предоставянето по заявка на аудио-визуални медийни услуги? Как по най-добрия начин да защитим децата и другите зрители, да подпомогнем европейските творчески произведения, да стимулираме богатството на културното си многообразие, да насърчим достъпа до информация и да регулираме рекламите в аудио-визуалната онлайн среда? Европейската комисия задава тези и други въпроси на зрителите и заинтересованите страни (участници в пазара, обществени и потребителски организации) в нова обществена консултация с цел да предложи през 2016 г. преглед на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ).
  кликни тук за повече...

2015-06-29 17:16 - ЕК разпредели финансиране от 13,1 млрд евро за 276 транспортни проекти
Европейския съюзДнес Европейската комисия предложи да се отпусне финансиране от ЕС в размер на 13,1 млрд. евро за 276 транспортни проекта, избрани в рамките на първите покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). С тези инвестиции ще се привлече допълнително публично и частно финансиране на обща стойност от 28,8 млрд. евро. Заедно с бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) МСЕ ще играе основна роля за преодоляване на недостига на инвестиции в Европа, което е водещ приоритет на Комисията. Освен за транспорта механизмът ще е от полза и за европейската икономика като цяло, защото ще се създадат по-благоприятни условия за растеж и заетост. В програмата са одобрени и три български проекта: два за модернизация на железопътните отсечки София – Волуяк (с европейско финансиране за 76 336 879 евро) и София – Елин Пелин (с европейско финансиране за 57 786 910 евро) на Националната компания "Железопътна инфраструктура" и един за подобряване на корабоплаването на река Дунав (с европейско финансиране за 5 965 980 евро) на Изпълнителната агенция за изследване и поддръжка на река Дунав.
  кликни тук за повече...

2015-06-26 17:14 - Два български проекта сред финалистите на наградите RegioStars 2015
Европейския съюзЕвропейската комисия обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване. Независимо жури, председателствано от евродепутата Ламбер Ван Нистелрой, избра 17 финалисти от общо 143 представени проекта според четири основни критерия: новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство.
  кликни тук за повече...

2015-06-18 17:12 - Европейската комисия заделя повече средства за интеграцията на ромите
Европейския съюзДържавите членки продължават да отбелязват напредък по отношение на интеграцията на ромите, но са необходими допълнителни усилия. Такова е заключението в годишния доклад на Комисията, приет днес.
Франс Тимерманс, заместник-председател, отговарящ за подобряването на регулирането, междуинституционалните отношения, правовата държава и Хартата на основните права, заяви: „Равното третиране и основните права заемат централно място в европейския проект. Ромите имат зад гърба си дълга история на изключване. В Европа никой не трябва да бъде подлаган на дискриминация поради своя етнически или расов произход. Време е да увеличим нашите усилия за борба с антициганските нагласи и да насърчим цялостното приобщаване на ромите.“ Мариан Тейсен, комисар за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Европейската комисия активно подпомага държавите членки в техните усилия да
насърчават интеграцията на уязвими групи, включително ромите. Предоставихме над 90 милиарда евро за насърчаване на социалното приобщаване и борбата с дискриминацията за периода от 2014 до 2020 г. Призовавам всички държави членки да действат на национално, регионално и местно равнище с цел пълно и ефективно използване на средствата и да помогнат на ромите да получат по-добър достъп до работа, образование, жилищно настаняване и здравеопазване.“ Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Приобщаването на ромите е политически приоритет от първостепенна важност за ЕС. Ромите продължават да бъдат дискриминирани и маргинализирани от обществото. Тазгодишният доклад показва, че държавите членки започват да се движат в правилната посока. При все това се нуждаем от повече конкретни резултати — особено на местно равнище. Държавите членки следва да се борят с дискриминацията на ромите по-активно и да се съсредоточат върху премахването на престъпленията от омраза и злонамерените предразсъдъци. Искаме ромите да бъдат третирани равнопоставено в училищата, на работното място, при жилищното настаняване и здравеопазването, както всички останали граждани на ЕС.“
 

2015-06-18 17:10 - Комисията завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС
Европейския съюзКомисията завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС и отправя последно предупреждение към Швеция заради лошото качество на въздуха
Европейската комисия завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Въпреки задължението на държавите от ЕС да гарантират добро качество на въздуха за населението, вече в продължение на няколко години на много места има проблеми в това отношение. Според проучвания всяка година лошото качество на въздуха е причина за смъртта на повече хора от пътнотранспортните произшествия. Фините прахови частици, известни като ФПЧ10, са резултат предимно от човешки дейности, като транспорт, промишленост и битово отопление, и причиняват дихателни проблеми, рак на белия дроб и преждевременна смърт.
  кликни тук за повече...

2015-06-17 17:06 - Европейската комисия започва обществена консултация
Европейския съюзЕвропейската комисия започва обществена консултация относно прозрачността на корпоративното данъчно облагане като част от по-широк преглед на практиките в ЕС в тази област. Целта е да се установи дали изискването предприятията да разкриват повече информация относно данъците, които плащат, може да помогне за справяне с избягването на данъци и с агресивните данъчни практики в Съюза. Така например от предприятията може да се изисква да предоставят информация за данъците, които плащат, във всяка страна, в която извършват дейност.
Борбата с избягването на корпоративното данъчно облагане е основен приоритет на Комисията. Консултацията е част от по-широкия план за действие за справедливо и ефективно корпоративно данъчно облагане, който също ще бъде представен днес. В своята работа Комисията следва поетите от лидерите на Г-20 ангажименти да се гарантира, че данъчните органи свободно обменят информация за големите мултинационални компании, включително за тяхното отчитане по държави.
Край на обществената консултация 9 септември 2015 г.
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
 

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.Бюлетин

Бюлетин май-юни 2015

Бюлетин март април 2015

Бюлетин януари февруари 2015

------------------

Бюлетин архив 2014

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.8084 секунди - 25 заявки