ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита84
Посетители17
Този месец:
Хита712222
Посетители15121
Общо:
Хита759635
Посетители17930
Новини

 
2015-11-20 09:59 - 113 млн. евро инвестиции в рибарството и аквакултурите в България
Европейския съюзЕС прие програма за 113 милиона евро инвестиции в рибарството и аквакултурите в България
Европейската комисия прие в края на миналата седмица ключов инвестиционен пакет за морския сектор, рибарството и аквакултурите в България. За периода 2014 —2020 година общата сума по програмата от около 113 милиона евро включва над 88 милиона евро от фондовете на ЕС.
"Тези над 200 милиона лева означават по-сигурна работа и доходи за хиляди рибари, по-стабилни рибни запаси, по-чисти морски и речни води. От това ще спечелят всички, заети в рибния сектор, а до трапезата на българите ще стига повече и по-качествена риба. С одобрението на тази програма пълният пакет от европейско финансиране до 2020 г. в размер на 32 млрд. лева е на разположение на страната ни. Очаквам час по-скоро тези пари да се превърнат в успешни проекти, които променят живота на хората към по-добро", заяви Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор "Бюджет и човешки ресурси".
  кликни тук за повече...

2015-11-20 09:54 - ЕК- пет държави членки да прилагат правилата на ЕС в областта на застрахован
Европейския съюзЕвропейската комисия поиска България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция да транспонират Директива „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/EО) и Директива „Омнибус II“ (Директива 2014/51/EС) в своето национално законодателство. Тези Директиви заместват 14-те директиви за застраховането и презастраховането, известни преди като „Платежоспособност І“ (вж. MEMO/15/3120 от 12 януари 2015 г.). С тях за първи път се въвежда хармонизирана, последователна и солидна пруденциална рамка за застрахователните компании в ЕС, включително правила във връзка с количествените изисквания, управлението и докладването с цел улесняване на развитието на единен пазар на застрахователните услуги. Целта на тези нови правила за застраховането е да се гарантира финансовата стабилност на застрахователните компании, така че те да могат да покрият рисковете през трудни периоди. Tе ще започнат да се прилагат изцяло от 1 януари 2016 г. Срокът за транспониране на Директивите в националното законодателство беше 31 март 2015 г. Горепосочените пет държави членки обаче не са уведомили Комисията относно мерки за транспониране на тези правила в своето национално законодателство. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище и е следваща стъпка след изпращането през май 2015 г. на официално уведомително писмо до тези държави членки. Ако те не транспонират Директивите в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС.
 

2015-11-20 09:51 - Европейската комисия публикува първия доклад за състоянието на Енергийния съюз
Европейския съюзЕвропейската комисия публикува днес първия доклад за състоянието на Енергийния съюз. Комисията пое ангажимент да докладва ежегодно за изпълнението на този ключов приоритет, за да се търси отговор на основни проблеми и да се дава насока на политическия дебат.
В доклада се разглежда постигнатият напредък през последните девет месеца, определят се основни области на действие за 2016 г. и се представят заключения относно политиките на европейско, национално и регионално равнище.
  кликни тук за повече...

2015-11-20 09:41 - Нови правила за защита на жертвите на престъпления влизат в сила
Европейския съюзНови правила за по-добра защита на жертвите на престъпления влизат в сила. Те внасят важни промени в начина, по който ЕС подкрепя и защитава жертвите на престъпления.
Новите правила важат за всички хора, независимо от тяхната националност, които станат жертви на престъпления в рамките на ЕС.
  кликни тук за повече...

2015-11-12 17:15 - Наградата „Сахаров“ на ЕП и рисковете пред свободата на изразяване
Европейския парламентВсяка година около 500 журналисти са арестувани, други 1000 са жертви на нападения или заплахи, а над 500 медийни издания – цензурирани. Сред потърпевшите е и Раиф Бадауи, тазгодишният лауреат на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на Европейския парламент. Организацията „Репортери без граници“ (носител на наградата „Сахаров“ през 2005 г.) от 30 години защитава свободата на словото по света Ръководителят на представителството ѝ в ЕС ще бъде в София на 19 ноември за кръгла маса на тема „Рискове пред свободата на изразяване“ в Дома на Европа от 11 до 13 ч. Събитието е със задължителна регистрация на epsofia@ep.europa.eu.
  кликни тук за повече...

2015-11-12 17:12 - Годишен обзор на образованието и обучението в страните от ЕС
Европейския съюзЕвропейската комисия публикува днес годишния доклад "Мониторинг на образованието и обучението за 2015 г." за развитието на системите за образование и обучение в Европа.
За 2015 г. обзорът показва напредък в образователните постижения в цяла Европа, но сочи, че са нужни инвестиции образованието да стане по-приобщаващо, а социалната мобилност да се подобри.
За изготвянето на доклада се използват най-новите количествени и качествени данни, последните технически доклади и проучвания, политически документи и информация за тенденциите в политиките. Въпреки че акцентът е върху емпиричните данни, във всеки раздел на обзора към държавите от ЕС се отправят ясни послания за политиките.
  кликни тук за повече...

2015-11-05 17:09 - Есенната икономическа прогноза на Европейската комисия за 2015
Европейския съюзУмерено възстановяване въпреки предизвикателствата
Икономическото възстановяване на еврозоната и на Европейския съюз като цяло вече навлезе в третата си година. Очаква се то да продължи с умерен темп през следващата година въпреки по-трудните условия в световната икономика.
На фона на намаляващите цени на петрола, експанзионистичната парична политика и относително ниската външна стойност на еврото икономическото възстановяване през тази година е устойчиво и протича в много държави членки. То обаче продължава да е бавно. Въздействието на положителните фактори отслабва, а в същото време се появяват нови предизвикателства, като забавянето на растежа на бързо развиващите се пазарни икономики и
световната търговия и продължаващото геополитическо напрежение. Очаква се благодарение на други фактори, като например по-добрите резултати в областта на заетостта, подкрепящи реалния разполагаем доход, по-благоприятните условия за кредитиране, по-високите инвестиции и напредъкът по отношение на намаляването на финансовата задлъжнялост, темпът на растеж да устои на предизвикателствата през 2016 и 2017 г. В някои страни положителното въздействие на структурните реформи ще допринесе допълнително за подпомагане на растежа.
Според прогнозите реалният БВП на еврозоната ще нарасне с 1,6% през 2015 г., с 1,8% през 2016 г. и с 1,9% през 2017 г. За ЕС като цяло се очаква реалният БВП да се увеличи с 1,9% през тази година, с 2,0% през 2016 г. и с 2,1% през 2017 г.
 

2015-10-29 10:56 - Българският филм "Урок", финалист за наградата LUX във Враца
Европейския парламентБългарският филм "Урок", финалист за наградата LUX, тръгва по широките екрани в България в рамките на Филмовите дни на наградата LUX. На 13 ноември 2015 филмът гостува на Враца, с подкрепата на Европейския парламент, Информационно бюро в България, Център Европа Директно Враца и Международен София Филм Фест. Ще имате възможност да го гледате в кино "Метропол" от 19.00 часа. Вход свободен!
 

2015-10-29 10:52 - Публичен дебат с Тибор Наврачич, комисар по образование, култура, младеж и спорт
Европейския съюзВъв връзка с продължаването на инициативата за популяризиране на активното европейско гражданство, както и на темата за бъдещето на Европейския съюз през 2015 г., Европейската комисия организира на 13 ноември 2015 г. публичен дебат с Тибор Наврачич, комисар по образование, култура, младеж и спорт. Диалогът ще се фокусира върху образованието и младежта, бъдещето на Европа и проблемите на гражданите.
Гост на събитието ще бъде Ева Паунова, член на Европейския парламент.
Публичният дебат ще се състои в гр. София, Пл. България № 1, НДК, зала 9  от  16:30 до 18:00 ч.

Ако желаете да изразите мнението си за това, което се случва в Европейския съюз и как той се справя с основните предизвикателства, можете да станете част от дебата като заявите участието си на мейл : eudirect-vratsa@online.bg до 09.11.2015 г. Представителството на ЕК в България осигурява безплатен превоз в деня на събитието до гр. София и обратно до гр. Враца и с цел осигуряването на достатъчно места, вашата заявка за участие е важна за нас!

Очакваме Ви!
 

2015-10-15 13:36 - COP 21: пътната карта на Парламента за преговорите за климата
Европейския парламентЕС и неговите страни членки трябва да призоват за намаляване с 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и увеличаване на финансирането за проблеми на климата по време на Конференцията по изменение на климата в Париж (COP 21). Това заяви Парламентът в сряда. Евродепутатите смятат и, че част от приходите от квотата за въглеродни емисии на ЕС трябва да бъде заделена за климатично финансиране, както и че въздухоплаването и корабоплаването трябва да работят за намаляване на емисиите си.
„Изправени сме пред битката на века. Ако не успеем да предотвратим глобално затопляне от повече от 2°С до края на века, ще има много повече суши, наводнения и разтопени ледници и все повече и повече обработваема земя ще изчезне. Климатичните промени ще бъдат също така фактор за засилване на миграционния проблем“, каза след гласуването Жил Парньо (С&Д, Франция), който беше изготвил резолюцията, която беше приета с 434 гласа „за“, 96 „против“ и 52 „въздържал се“.
  кликни тук за повече...

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.Бюлетин

Бюлетин септември-октомври 2015

Бюлетин юли-август 2015

Бюлетин май-юни 2015

Бюлетин март април 2015

Бюлетин януари февруари 2015

------------------

Бюлетин архив 2014

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.1991 секунди - 25 заявки