ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита6
Посетители2
Този месец:
Хита651084
Посетители14324
Общо:
Хита698497
Посетители17133
Новини

 
2015-08-07 16:09 - България и Македония ще получат 17 млн. евро от ЕС за справяне с общи предизвика
Европейския съюзНовата програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България — бивша югославска република Македония“, приета от Европейската комисия на 5 август, ще е съсредоточена върху мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и мерки, свързани със съхраняването на природата и биоразнообразието, с устойчивото използване на природните ресурси, с опазването на околната среда и с управлението на риска на трансгранично равнище. Сред акцентите на програмата е и опазването на обектите на природното и културното наследство в региона. Освен това финансирането ще помогне да се увеличи конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) и да се подобри техният достъп до нови пазари. 

Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика заяви: „Радвам се, че приехме тази програма за сътрудничество между България и бивша югославска република Македония. Трансграничните програми зависят от силната воля на участващите страни да обединяват ресурси, за да се справят с общи предизвикателства. Чрез сътрудничеството в областта на околната среда, туризма и конкурентоспособността на МСП регионът може да повиши своята привлекателност за туристите и инвеститорите. Желая и на двете страни успех в изграждането на това сътрудничество и в подпомагането на проекти, които ще се възползват от регионалните предимства“.

Програмата за трансгранично сътрудничество обхваща 2 гранични региона в България и 3 региона в бивша югославска република Македония. Нейният бюджет е над 19 млн. евро, като близо 17 млн. евро ще дойдат по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са:

•    подобряване на капацитета за опазване на околната среда и устойчиво използване на съвместните природни ресурси, например чрез инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, както и в дейности за обучение и изграждане на капацитет, насочени към публичните органи;
•    подобряване на капацитета за съвместни действия при пожари, наводнения и други извънредни ситуации чрез възстановяване на речните брегове, зонално и регионално/местно планиране, съобразено с речните басейни, и изпълнение на всеобхватни инициативи за противопожарна защита;
•    увеличаване на туристическата привлекателност чрез възстановяване на исторически сгради и поддържане на традиционни ландшафти;
•    засилено сътрудничество и изграждане на мрежи за устойчиво развитие на туризма;
•    подобряване на условията за развитие на бизнеса — конкурентоспособна местна икономика, основана на регионалните предимства и със силни връзки с международните пазари, например чрез укрепване на капацитета на образователната система, за да може тя да е ориентирана към нуждите на пазара;
•    подобряване на капацитета на публичния и частния сектор за развитие на бизнеса чрез насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството за обмен на нови идеи, умения и технологии и стимулиране на създаването на нови предприятия.

Контекст:

Петте региона по NUTS III или еквивалентни региони по програмата за регионално сътрудничество „България — бивша югославска република Македония“ са:

•    в България: области Благоевград и Кюстендил;
•    в бивша югославска република Македония: Североизточен, Югоизточен и Източен регион.

В центъра на програмата ще са следните три приоритета:

1. Околна среда
2. Устойчив туризъм
3. Конкурентоспособност

Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 19 461 687 евро.
Общо финансиране от ЕС (ИПП — Инструмент за предприсъединителна помощ): 16 542 434 евро.

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. За контакти: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17 — 19, 1202 София, България — http://www.mrrb.government.bg.
По ИПП се предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в присъединяващите се страни. Средствата по ИПП се използват за изграждане на капацитет в тези страни, което води до постепенно и положително развитие на региона. Бюджетът за междурегионално сътрудничество по ИПП (Interreg — ИПП) за периода 2014 — 2020 г. е около 4,84 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в 12 програми за трансгранично сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори.
 

2015-08-07 16:08 - Кристалина Георгиева: Бедствия ще се случват и трябва да бъдем подготвени за тях
Европейския съюзНа 2 август 2015 г. се навърши 1 година от голямото наводнение в гр. Мизия. По този повод заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева, която през миналата година в качеството си на европейски комисар за хуманитарната помощ и реакция при кризи посети бедстващия град, направи следното изявление:

"През тези дни само преди една година небето над Мизия се разтвори и градът преживя едно от най-големите бедствия в историята си.

Трагедията на Мизия докосна много българи. И когато си спомняме тези, които загубиха живота си в бедствието, не трябва да забравяме хората, на които то отне постигнатото през целия живот и бяха принудени да започнат отново от нулата.

Бедствието извади на показ и най-добрата страна на българския народ - съпричастността и солидарността. Като българка бях и дълбоко трогната, и възхитена от всеотдайността и решителността на спасителите и пожарникарите, които помагаха на хората в най-тежките часове, доброволците, които с месеци чистиха наводнените домове, хилядите, които дариха средства и материали на хората в Мизия, за да започнат да възстановяват живота си.

Европейският съюз също прояви солидарност като предостави 4 милиона лева в помощ на пострадалия район.

Въпреки това дори и днес работата по възстановяване на Мизия далеч не е приключена. За съжаление подобни бедствия имат тежки и дългосрочни последствия. Но урокът, който можем да извлечем от тях, е, че трябва да бъдем подготвени. Европейската статистика показва, че всяко евро вложено в превантивни дейности спестява между 4 и 7 евро щети при бедствие.

С промяната в климата е ясно, че бедствията ще се случват по-често и едва ли ще можем да ги предотвратим. И за това трябва да ги предвидим и да инвестираме в подготовка за посрещането им - и в развитие на възможности за спасяване и възстановяване; и в превантивни мерки при изграждането на обекти и инфраструктура; и в личен план, чрез застраховки на личното имущество в рисковите райони.

Оперативните програми за използване на европейските средства в България предвиждат такава превантивна политика и за много от проектите има изисквания за подобни мерки. Превенцията и подготовката обаче трябва да станат част от мисленето на всички българи, за да не позволяваме всяко бедствие да се превръща в трагедия."

Г-жа Георгиева благодари лично по телефона на кмета на Мизия д-р Виолин Крушовенски за удостояването й с възпоменателен плакет във връзка с годишнината от трагичните събития. Двамата обсъдиха и възможностите за ускоряване на процедурите за възстановяване на града.

Допълнителна информация:

През април 2015 г. Европейката комисията отпусна 4 млн. лева от фонд "Солидарност" на ЕС за възстановяване на щетите от наводнението в Мизия.

На 23 юли 2015 г. ЕК одобри и помощ от 12,5 млн. лева за България за справяне с последиците от тежките зимни условия през януари и февруари═ тази година.

През 2014 г. България получи 21 млн. лева за възстановяване на щетите от наводненията в Североизточна България.

Финансовата помощ от фонд "Солидарност" може да се използва само за покриване на разходите за основни неотложни и възстановителни дейности и за възстановяване на ключова обществена инфраструктура, пострадала при бедствия.
 

2015-07-31 16:06 - ЕС приема програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн.
Европейския съюзПриета бе програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП между България и Сърбия. Тя ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения. Програмата също така ще бъде насочена към опазване на околната среда и насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението на рискове. 

Заместник–председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви : "Това е втора програма за регионално сътрудничество между България и съседна страна, която комисията одобрява за по-малко от месец. България ще може по-активно да работи със Сърбия в областта на туризма, опазването на културното наследство и околната среда.  Тези почти 60 милиона лева означават повече инвестиции и  нови работни места за съседните на Сърбия региони."

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: „Благодарение на тази програма България и Сърбия ще могат да развият своите гранични региони по екологосъобразен и устойчив начин. Опазването на природните зони по границата и използването на техния потенциал за икономическо развитие е важна стъпка в правилната посока.“

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са:

•    Подпомагане на опазването на природното, културното и историческото наследство, свързано, когато това е уместно, с туризъм, включително възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти.

•    Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите.

•    Приоритизиране на видовете продукти и услуги, които отразяват специалния характер на трансграничните дестинации, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и са от полза за общността (от гледна точка на икономиката и заетостта).

•    Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии.

•    Разработване на поредица от действия за изграждане на мрежи с цел да се насърчи отговорността в устойчивия туризъм.

Контекст:

13-те региона, участващи в програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия са:

•    в България: региони на ниво NUTS III: Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил.
•    в Сърбия: региони на ниво NUTS III: Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички, Пчински

Акцент в програмата ще бъде поставен върху следните три приоритета:

1. Устойчив туризъм
2. Младеж
3. Околна среда

Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 34 102 256 евро.
Общ размер на финансирането от ЕС (ИПП — Инструмент за предприсъединителна помощ): 28 986 914 евро.

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. За контакти: Главен директор на ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19, София 1202, България, тел. + 359 2 9405 487, факс: + 359 2 9870 737, www.mrrb.government.bg
По линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в страните в процес на присъединяване. Със средствата по ИПП се изгражда капацитетът на тези страни, което постепенно води до положителни промени в региона. За периода 2014—2020 г., програма Interreg-ИПП разполага с бюджет от около 4,84 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в 12 трансгранични програми за сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори.

За повече информация:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България
Резюмета на оперативните програми, финансирани от фондовете на политиката на сближаване за периода 2014 — 2020 г.
Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП
https://www.facebook.com/EUinmyregion
 

2015-07-30 15:33 - Фотоконкурс „30 години знаме на ЕС“
Европейския парламентФотоконкурс „30 години знаме на ЕС“ - включете се за награди
с хаштаг #EUflag30!
През 2015 г. отбелязваме 30-годишния юбилей на знамето на Европейския съюз. По този повод Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България организират онлайн фотоконкурс с награди. Целта на конкурса е да покаже със снимки ролята на ЕС в живота ни, мястото, което неговият най-разпознаваем символ заема в пространството около нас, както и как той се вписва в българската среда. Крайният срок за участие е 30 септември 2015 г.
Одобрен през 1985 г. като официална емблема на Европейския съюз, който по това време все още се нарича Европейска общност, синият флаг с 12-те звезди се превръща в символ на европейското единство и идентичност. След присъединяването на страната ни към ЕС знамето навлезе и в нашето ежедневие – виждаме го върху документи, сгради на институции, а даже и в графити, стикери и други всевъзможни форми на уличното изкуство.
Организаторите си запазват правото да подберат колекция от снимки (финална селекция), която да публикуват като албум на Facebook страниците си в края на играта през септември 2015 г. Снимките от финалната селекция ще бъдат оценявани от вътрешно жури в двете институции по оригиналност и качество на изпълнението, а авторите на десетте най-интересни кадри ще получат награди и от двете институции – USB стикове, тениски, знамена и много други.
  кликни тук за повече...

2015-07-24 16:05 - България и Турция получават 25 млн. евро
Европейския съюзБългария и Турция получават 25 млн. евро от ЕС за сътрудничество в опазване на околната среда и устойчив туризъм
Защита на околната среда, запазване на природните и културните ценности и развитие на устойчив туризъм са основните приоритети на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Тя беше одобрена от Европейската комисия в четвъртък, 23 юли 2015 г. Финансиране е предвидено и за мерки, насочени към подобряване на научните изследвания и конкурентоспособността в граничните региони, за да не бъдат напускани от младите и образовани хора.

"Близо 50-те милиона лева от Европейския съюз ще подобрят сътрудничеството с нашите съседи в сферата на устойчивия туризъм, опазването на околната среда и културата. Особено е важно да работим заедно, за да пазим природните си богатства и да успяваме да действаме бързо в случай на природни бедствия. За България това е нова възможност за инвестиции и създаване на работни места в пограничните райони на страната.", каза Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

Корина Крецу, европейски комисар по регионалната политика, заяви: "Програма ще подпомогне хората, които живеят в граничните райони на България и Турция. Нашите трансгранични програми показват най-добре как Европейският съюз обединява различни общности за намиране на общи решения на общите проблеми. Благодарение на тази програма сътрудничеството може да донесе много предимства на хора в граничните области – като нови работни места, изследвания и иновации, туризъм."

Трансграничната програма България – Турция покрива 3 гранични региона в България и 2 турски провинции. Тя е на стойност почти 30 милиона евро, като над 25 милиона евро се осигуряват от ЕС чрез Инструмента за предприсъединителна помощ.

Сред очакваните резултати са:

•    Превенция и ограничаване на последствията от природните бедствия и катастрофи, свързани с човешката дейност, в граничните райони чрез повишаване на капацитета и подготовката за ранно предупреждение и бърза реакция; почистване и презалесяване на речните брегове; създаване на трансгранични планове за териториално управление; повишаване на информираността и подготовката на населението.

•    Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез трансграничен обмен на знания и добри практики, пилотни инвестиции в зелена инфраструктура и обучения на целеви групи от населението.

•    Подкрепа за правилното управление на териториите в граничните райони, особено по отношение на морското пространство.

Контекст:

Петте региона включени в трансграничната програма България – Турция са:

•    България: област Бургас, област Ямбол, област Хасково
•    Турция: провинция Одрин, провинция Лозенград

Програма се концентрира върху следните два приоритета:

1.    Околна среда
2.    Устойчив туризъм

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България
 

2015-07-14 16:03 - Европейският съюз инвестира 150 милиона евро в енергийна инфраструктура
Европейския съюзДнес държавите членки на ЕС одобриха предложението на Европейската комисия за отпускане на 150 милиона евро за реализирането на ключови транс-европейски проекти в областта на енергийната инфраструктура. С по-голямата част от тези средства ще бъдат финансирани проекти в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от Балтийския регион.
Сред одобрените проекти  са и два български проекта.
 

2015-07-13 16:03 - В сезона на отпуските: полезни съвети при пътуване в чужбина
Европейския съюзВ сезона на отпуските: полезни съвети при пътуване в чужбина
Извънредни ситуации
На кого да се обадя, ако се нуждая от спешна помощ?
Ако се нуждаете от линейка, пожарна или полиция, позвънете на безплатния номер 112, където и да се намирате в ЕС.
Спешният телефонен номер за съобщаване за изчезнали деца е 116 000.
Пътувам за страна извън Европа, в която няма нито посолство, нито консулство на моята държава. С кого да се свържа, ако имам нужда от помощ?
Всяка година почти 7 милиона граждани на ЕС живеят или работят извън ЕС на места, където тяхната държава няма представителство.
Като гражданин на страна от ЕС вие автоматично сте гражданин и на ЕС и съответно имате право на консулска помощ, ако се намирате извън ЕС (дори ако вашата държава няма представителство там). Можете да се обърнете за помощ към което и да е консулство или посолство на друга държава от ЕС, в случай че например бъдете арестуван, претърпите тежка злополука или загубите важни документи.
Също така имате право на помощ в кризисни ситуации — при евакуация държавите от ЕС са длъжни да помогнат на всеки гражданин на ЕС така, както биха го направили за собствените си граждани.
Можете да видите дали вашата държава има представителство в страната, за която пътувате, на уебсайта на Европейската комисия, посветен на консулската закрила. В бъдеще гражданите ще имат още по-добра закрила, когато тяхната страна няма представителство извън ЕС, благодарение на нови правила, които бяха приети през април тази година и които държавите трябва да започнат да прилагат до 2018 г. (виж информационен документ).

А ако се наложи да отида на лекар в чужбина?
Ако се разболеете или претърпите злополука по време на пътуването си в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, имате право на медицинска помощ. За тази цел е необходимо да носите със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Лечението, което ще получите в рамките на обществената система за здравеопазване, ще бъде на същите цени и условия като за хората, които са здравно осигурени в страната, която посещавате. Затова, преди да потеглите на път, не забравяйте да поискате такава карта от вашата здравноосигурителна институция. Издаването на картата е безплатно.
В специалното приложение за смартфони ще откриете номерата за спешни случаи, а също и повече информация за обхванатите медицински услуги и техните цени, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого трябва да се свържете, в случай че изгубите картата си.
Приложението е достъпно на 25 езика. То не замества ЕЗОК.
Ако страдате от хронично заболяване и имате нужда от лекарствата си по време на пътуване в чужбина, преди заминаването си поискайте от вашия лекар рецепта, която е валидна в чужбина (трансгранична рецепта).
 

2015-07-10 15:35 - Държавите членки на ЕС одобриха инвестиции от над 13 млрд. евро в транспортния с
Европейския съюзДържавите членки на ЕС одобриха инвестиции от над 13 млрд. евро в транспортния сектор
Планът на Комисията за рекордни инвестиции от 13,1 млрд. евро в транспортния сектор вече е по-близо до своето осъществяване, след като днес държавите от ЕС одобриха списъка с проектите, които ще получат финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). На днешното си заседание Координационният комитет за МСЕ, съставен от представители на 28-те страни от ЕС, изказа положително становище за предложението на Комисията от 29 юни. Заедно с плана за инвестиции в размер на 315 млрд. евро, представен от Комисията през ноември 2014 г., МСЕ ще допринесе за постигане на един от нейните основни приоритети — преодоляване на недостига на инвестиции в Европа с цел създаване на благоприятни условия за заетост и растеж. Европейският комисар по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви „Много се радвам, че след конструктивни дискусии в Координационния комитет за МСЕ държавите членки одобриха нашето предложение за най-големия план за инвестиции в областта на транспорта, изготвян някога от ЕС.Избраните от нас 276 проекта ще допринесат за създаването на работни места и ще стимулират растежа и конкурентоспособността в Европа.Също така се радвам, че много проекти са за изпълнение на хоризонтални приоритети, например за цифровизация на транспорта или за навлизане на алтернативни горива на пазара“.
По поканите за представяне на предложения в рамките на МСЕ през 2014 г. бяха получени над 700 предложения за проекти, като общата стойност на исканото финансиране надхвърли 36 млрд. евро. Тъй като наличните средства са само 13,1 млрд. евро, Комисията избра проектите с най-голяма европейска добавена стойност. Предложенията бяха оценени въз основа на редица предварително определени критерии — значимост, зрялост, въздействие и качество.
В съответствие със своя ангажимент за прозрачност Комисията и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) днес публикуваха брошура с обща информация за МСЕ и за оценяваните проекти.
 

2015-07-10 15:31 - ЕП застава в подкрепа на културното многообразие и достъпността
Европейския парламентПредложенията, които се очакват от Европейската комисия за обновяване на законодателството на ЕС в областта на авторските права в дигиталната епоха, трябва да гарантират справедлив баланс между правата и интересите на творците и потребителите, заявява Европейския парламент в резолюция, приета на 9 юли. Необходимо е подобряване на трансграничния достъп до онлайн съдържание, заявяват депутатите, като в същото време отбелязват значението на териториалните лицензи, особено за телевизионни и филмови продукции.
„Парламентът се вслуша в притесненията на европейците и отхвърли предложението за ограничаване правото на свободно заснемане на публичното пространство. Това решение е пример за основното послание на доклада: предстоящото предложение за обновяване на законодателството от комисар Йотингер трябва да отразява основополагащата роля, която имат някои изключения – да дадат на авторите свобода да създават, на потребителите правна яснота, а на всички – достъп до произведенията на културата и знанието“, заяви авторката на доклада Юлия Реда (Зелени/ЕСА, Германия) след гласуването.
Незаконодателната резолюция, която оценява прилагането на ключови аспекти от законодателството за защита на авторските права преди предстоящото предложение от страна на Комисията за неговото обновление, беше приета с 445 гласа „за“, 65 „против“ и 32 въздържали се.
  кликни тук за повече...

2015-07-10 15:31 - ЕП призовава за по-ефективно използване на ресурсите
Европейския парламентЕС трябва да използва природните ресурси по-ефективно – повишаване на производителността на ресурсите с 30% до 2030 г. може да създаде 2 милиона нови работни места, посочва Европейският парламент в резолюция, гласувана на 9 юли. За да се постигне този растеж, са нужни обвързващи цели за намаляване на отпадъците и промени в законодателството за екодизайн, добавят депутатите. Текстът призовава Европейската комисия да внесе нови законодателни предложения до края на 2015 г.
„Това е промяна на начина на мислене, както и голяма възможност за бизнеса. Тя може да бъде оползотворена, само като се помогне за възникването на нова бизнес екосистема“, заяви авторката на доклада на ЕП Сирпа Пиетикяйнен (ЕНП, Финландия). Нейният доклад бе приет с 394 гласа „за“, 197 „против“ и 82 въздържали се.
„За да се осъществи промяната, на първо място е необходим набор от индикатори и цели. Имаме нужда от преглед на съществуващото законодателство, тъй като то не отразява ценността на услугите, свързани с екосистемата. Имаме нужда от разширяване на обхвата на директивата за екодизайна и обновяване на директивата за отпадъците“, заяви още г-жа Пиетикяйнен.
Резолюцията беше приета в отговор на плановете на Комисията относно пакета за „кръгова икономика“, внесен на 3 юли 2014 г. заедно със законодателно предложение относно отпадъците, което беше оттеглено няколко месеца по-късно.
  кликни тук за повече...

 Покажи архивираните новини>>
АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2015г.Бюлетин

Бюлетин юли-август 2015

Бюлетин май-юни 2015

Бюлетин март април 2015

Бюлетин януари февруари 2015

------------------

Бюлетин архив 2014

-----------------

Бюлетин архив 2013

----------------

 

Бюлетин архив 2012

----------------

Бюлетин архив 2011

----------------

 

Бюлетин архив 2010

----------------

 

Бюлетин архив 2009

 

 

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.0560 секунди - 25 заявки