ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита506
Посетители146
Този месец:
Хита1641795
Посетители23146
Общо:
Хита1689208
Посетители25955
DEBATE EUROPE

     Помогнете ни да определим насоката на дебата за бъдещето на Европа. Участвайте в дебатите и споделете мнението си за предизвикателствата пред Европа днес на интернет страницата: http://europa.eu/debateeurope/index_bg.htm
      Смятате ли, че тя върви в правилна посока? Внасят ли институциите промени там, където наистина е важно? Не се ли намесват твърде често в някои маловажни области и твърде рядко в други – като гарантирането на работните места и защитата на потребителите? Каква е позицията ви в дебата за климатичните промени? Къде според вас са границите на Европа? Възползвайте се от възможността да дадете своя принос при очертаването на пътя пред нас.

Климатични промени и енергия

http://europa.eu/debateeurope/climate-change/index_bg.htm

     Рециклирайте отпадъците си, използвайте обществения транспорт, както и енергоспестяващи крушки – в ход са действия, за да спрем климатичните промени! Може би смятате всички приказки за намаляване, балансиране и изчисляване на въглеродните емисии за преувеличени. Може би се безпокоите, че целите на ЕС за емисиите на парниковите газове ще навредят на промишлеността или на начина ви на живот. Или пък сте загрижени, че не се прави достатъчно за топящите се ледници, увеличаващите се наводнения и интензивни горещи вълни. Може би според вас целите на ЕС са недостатъчни. Може би бихте желали всеки човек да обръща повече внимание на климата. Независимо дали сте скептик по отношение на климата, заклет защитник на околната среда или просто загрижен гражданин, това е вашият шанс да изразите виждането си по темата и да разговаряте с други участници в дебата за климата.

Портал Околна среда/изменение на климата

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_bg.htm

     Изменението на климата е глобален проблем и все пак всеки един от нас може да съдейства за преодоляването му. Дори малки промени в ежедневното ни поведение могат да спомогнат за предотвратяването на емисиите на парникови газове без да влошат качеството ни на живот. Всъщност, те могат да допринесат за снижаване на разходите ни.

Европейска политика за здраве и потребители

http://europa.eu/debateeurope/health/index_bg.htm

     Знаете ли, че политиката на ЕС за здравеопазване и потребители засяга много сфери от вашия живот?
     Тя осигурява безопасността на храната, която ядете, от фермата до вашата трапеза, както и безопасността на продуктите, които използвате – детски играчки, коли, електрически уреди и домашни инструменти. ЕС защитава основните ви потребителски права във всички страни членки, така че можете спокойто да пазарувате в чужбина. ЕС насърчава също така здравословните навици и координира усилията за борба със заразните болести.
    Службата на Комисията, занимаваща се със здравеопазването и потребителите, чества своята 10-та годишнина тази есен. По този повод бихме искали да чуем какво мислите вие.
    Знаете ли, че ЕС действа активно в областта на здравеопазването и потребителите? Смятате ли, че политиката за здравеопазване и потребители е оказало някакво влияние върху живота ви? Ако не, какво бихте искали тя да прави за вас?
     Независимо от това какво мислите, това е вашия шанс да изразите мнението си и да го обсъдите с другите участници в DEBATE EUROPE.


Портала Здраве-ЕС

http://ec.europa.eu/health-eu/about_bg.htm

(официалния портал за обществено здраве на Европейския съюз), съдържащ богата и разнообразна информация за здравни въпроси и дейности в европейски и международен мащаб. Основната цел на този тематичен портал е да предостави лесен достъп на европейските граждани до подробни сведения за програмите и инициативите на ЕС за обществено здраве. Порталът има за цел да помогне за изпълнение на целите на ЕС в тази област и е важно средство за оказване на влияние върху навиците и за постепенно подобряване на общественото здраве в 27-те страни от ЕС.

Дейности на Европейския съюз Потребители

http://europa.eu/pol/cons/index_bg.htm

Всички граждани са потребители и Европейският съюз полага специални грижи за защитата на тяхното здраве, безопасност и икономическо благоденствие. Съюзът подкрепя техните права на информиране и образование, взема мерки, за да им помогне да защитават интересите си, и ги насърчава да създават и ръководят потребителски асоциации за самопомощ.

Политика за защита на потребителите Защита на вашите права

http://europa.eu/pol/cons/overview_bg.htm

Всички граждани са потребители и Европейският съюз се грижи много да защити техните здраве, безопасност и икономическо благополучие. Той защитава техните права на информация и образование, помага им да отстояват интересите си и ги насърчава да създават и управляват потребителски асоциации за самопомощ.

Бъдещето на Европа

http://europa.eu/debateeurope/future/index_bg.htm

      На 13 декември 2007 г. Договорът от Лисабон бе подписан от държавните и правителствени ръководители на всички страни членки на Съюза. Целта на този договор е да направи ЕС по-ефективен, по-демократичен и по-прозрачен. Европа ще бъде по-добре подготвена да върви напред и да отвърне на стратегическите предизвикателства пред нея днес. Но какво ще стане утре? Трябва да определим виждането си за бъдещето на Европа. Нуждаем се от вашите визии, които ще ни помогнат да оформим Европа на бъдещето. Как според вас ЕС би трябвало да използва подобрената си способност за вземане на решения? Трябва ли ЕС да бъде по-активен на международната сцена? Кои според вас са трите най-важни мерки, които ЕС трябва да предложи в краткосрочен план? Нека да помечтаем за Европа на бъдещето!

Основни етапи в институционалната реформа на Европейския съюз

http://europa.eu/institutional_reform/index_bg.htm

Този уебсайт дава информация за най-новото развитие в институционалната реформа на Европейския съюз.

Разни

http://europa.eu/debateeurope/miscellaneous/index_bg.htm

Загрижени ли сте за борбата на ЕС срещу тероризма, за европейския социален модел или за стратегията на Съюза за растеж и заетост? Това е мястото за обсъждане на тези теми!
Еврото, генно модифицираните храни, солидарността с развиващите се страни, границите на Европа, новите технологии и иновациите, риболовните квоти и селскостопанските субсидии: Европейският съюз действа в широк кръг области, засягащи нашето ежедневие. Кажете какво мислите - няма значение дали се гордеете с действията на ЕС в тези области или искате те да бъдат подобрени.


http://ec.europa.eu/publications/booklets/index_bg.htm - Кът за четене
Брошури „Европа в движение“. Всяка брошура се състои от около 24 страници, илюстрирана е и обяснява дадена политика или сфера на действие на Европейския съюз. Има също така и по-общи брошури за ЕС и неговото функциониране.
Щраквайки на дадена тема, ще видите всички налични брошури по нея, както и връзки към други уебсайтове на ЕС по темата.

http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm - Кът на учителя
Интересни учебни материали за Европейския съюз

АКТУАЛНО

Оценка на поколението информационни центрове

Europe Direct за 2013 — 2017 г.

++++++++++

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към

Търговско-промишлена палата Враца 

"Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2017г. 

Бюлетин

 

Бюлетин януари - февруари 2018

 ===============

Бюлетин архив 2017

Бюлетин архив 2016

Бюлетин архив 2015

Бюлетин архив 2014

Бюлетин архив 2013 

Бюлетин архив 2012

Бюлетин архив 2011

Бюлетин архив 2010

Бюлетин архив 2009

 

 

Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
10 години мрежата Европа Директно
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 1.1387 секунди - 24 заявки