ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА
Меню
Библиотека

БИБЛИОТЕЧЕН
КАТАЛОГ
на ТПП ВРАЦА

За връзка с нас

Можете да се свържете с EUROPE DIRECT - Враца по следните начини:

 •  телефон: (092) 660271, 660273

 •  e-mail адрес: еudirect-vratsa@online.bg

Можете да се свържете с Европейския информационен център Europe direct чрез безплатен телефонен номер: 0080067891011 от всяко място в 27-те страни-членки на ЕС.

Полезни връзки 

 

Потребители онлайн
Сега има:
1 гости онлайн.
Посетители
Днес:
Хита200
Посетители28
Този месец:
Хита508930
Посетители12191
Общо:
Хита556343
Посетители15000

 

   

 Използвали ли сте услугите на информационен център

Europe Direct наскоро?

Ще се радваме да разберем вашите впечатления! Това проучване е напълно анонимно. Благодарим Ви предварително, че отделихте време, за да споделите с нас степента на удовлетвореност от услугата, която сте получили от информационния център Europe Direct Vratsa (EDIC Vratsa).

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                           

================================================================================

 

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ
 „СЕМЕЙСТВО, ДЕЦА И/ИЛИ КАРИЕРА“
 
 
1. Участници : 
 
- Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.  
 
2. Tема „Семейство, деца и/или кариера“ 
Фотоконкурсът има за цел да отрази взаимодействието между семейство/деца/преподаватели и влиянието на тези взаимоотношения върху живота в семейството и в училището, в полза на детето.
 
3. Технически изисквания 
3.1. Всеки автор може да участва в първата категория (. „Семейство – деца – учители“ и взаимодействието между тях.) с максимум 3 цветни, а в категория фотоколаж „Красотата на солидарността между поколенията“  – с до 2 фотоколажа.  
 3.3. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ накратко смисъла, който е искал да вложи в тази снимка - до 100 знака. 
 3.4. Големината на изображението трябва да бъде нe по-голяма от 4000 пиксела и не по-малка от 3000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 5 MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер). 
 3.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: 
- обработка на яркост и контраст; 
- изостряне на изображението; 
- кадриране;. 
- фотоколажи, както и снимки, които са претърпели многократна дигитална обработка или съдържат допълнително прибавени изображения, надписи и 
графики. 
 
 
4. Авторски права 
4.1. Авторските права са притежание на фотографите. Организаторите на конкурса се задължават да упоменават името на автора при експониране на творбите им.  4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. 
 4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на фотохартия или в електронен формат, да бъдат включени в Изложбата, с която ще завърши Конкурсът, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата. 
Наградените участници освобождават организаторите на Конкурса от всякакви 
претенции, свързани с използването на творбите им, а спрямо евентуалното 
използване на творби на ненаградени участници ще се прилага Законът за авторското право и сродните му права. 
  
5. Регистрация за участие: 
Всеки участник се регистрира за участие в конкурса на е-mail : eudirect-vratsa@online.bg  , като в мейла със снимките посочи : 
- имената, годините си и телефон за контакт;
- заглавие на снимката и кратък текст, описващ накратко смисъла, който е искал да вложи в тази снимка - до 100 знака
  До участие в Конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, както и потребители, които не са изпратили E-mail с всички посочени по-горе данни.
 
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно 
извършената регистрация за участие в Конкурса. 
 
 6. Срок за изпращане на снимките 
Конкурсът се открива на 01 юни  2014 г. 
Краят на конкурса настъпва в 24.00 часа на 15 октомври 2014 г. Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и  края на 
Конкурса. Всички ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на център Европа Директно Враца, а всеки посетител на социалната мрежа ще има възможност да два оценки, рейтингът от които ще определи Наградата на 
Публиката. 
  
7. Избор на победители 
Снимките ще бъдат оценявани от тричленно жури, включващо представители на център Европа Директно Враца, професионален фотограф и представител на Областен информационен център от Северозападна България.
Журито работи по утвърдени художествени и технически критерии и избира 
победителите във всяка категория, както и поощрените участници. 
 
 Чрез лично гласуване, посетителите на фейсбук страницата на център Европа Директно Враца  ще имат възможност да определят носител на "Награда на публиката" (различен от предложенията на Журито). Определяща е сборната оценка на снимката. За една снимка може да се гласува само веднъж. 
 
8. Обявяване на победителите и награди 
  
След приключване на Конкурса (15.10.2014 г.) всички снимки от всички категории ще бъдат публикувани в нов раздел, където от 30.10.2013 год. се активира гласуването за избор на публиката. Гласуването продължава до 15.11.2014 год. 12.00 часа. При получаване на еднакви резултати между две или повече снимки от фейсбук  гласуването, за победител се счита снимката, за която са гласували повече хора.  
Избрани фотографии ще бъдат разпечатани и включени в пътуваща изложба, която ще бъде открита на 20 Ноември 2014 год. 
 
Всички участници, чиито фотографии попадат във финалната изложба и/или са 
номинирани за награди, ще бъдат лично информирани от организаторите, една 
седмица преди откриването на изложбата.Победителите във всяка категория и 
поощрените фотографии ще бъдат наградени при откриване на изложбата. 
 
Наградите са общо 13 : по една във всяка от двете категории, една Награда на публиката и десет поощрителни награди. 
 
 9. Съхранение на лични данни 
Предоставените лични данни ще служат само за целите на Конкурса (за идентифициране на победителите и съответното им награждаване), в съответствие със Закона за защита на личните данни, и няма да бъдат предоставяни на трети страни. 
Всеки участник дава съгласието си, център Европа Директно Враца да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с Конкурса. 
 
 10. Приемане на правилата на конкурса 
С мейла за регистрация, фотографите декларират, че са запознати с условията на Конкурса и че ги приемат.  
11. Други 
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на решение от страна на Журито. 
 
 Категории: 
 
1. „Семейство – деца – учители“ и взаимодействието между тях.
2. Фотоколаж „Красотата на солидарността между поколенията“.
 
Награди : 
Две първи награди за всяка една от категориите – цифров фотоапарат;
Една Награда на публиката – цифров фотоапарат;
Десет поощрителни награди – информационни материали от център Европа Директно Враца.
За всички наградени – включване на техните снимки в пътуваща изложба „Семейство, деца и/или кариера“, организирана от център Европа Директно Враца, с посещение на изложбата в областните градове от Северозападна България.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

  

 ------------------------------------------------------------------------

       

 

 

видео

"Търсенето: информационни центрове Европа Директно"

EUROPE DIRECT - Враца

      Информационният център EUROPE DIRECT - Враца е част от най-големите информационни мрежи на Европейската комисия EUROPE DIRECT, включваща почти 500 Европейски информационни центрове в цяла Европа. Българската мрежа EUROPE DIRECT, включва Европейски информационни центрове в: София, София - Читалища, Пловдив, Ямбол, Добрич, Велико Търново, Стара Загора, Габрово, Шумен, Смолян, Русе, Благоевград, Кюстендил, Сливен и Враца.   
        Приемна структура на EUROPE DIRECT - Враца е Търговско-промишлена палата - Враца.

 

Цели

      Цели на EUROPE DIRECT - Враца са:
•  да помага на гражданите в намирането на търсената от тях информация за правото, политиките и институциите на Европейския съюз;
•  да съдейства за засилване на дебатите по въпросите на европейската интеграция чрез организиране на събития и дискусии и да предоставя възможност на обществото за обратна връзка с европейските институции.
     EUROPE DIRECT – Враца има за задача да осведомява гражданите от Северозападна България (деца, ученици, студенти; земеделски производители и предприемачи; браншови, профсъюзни и други представителни организации; местните власти; неправителствени организации, читалища, библиотеки, клубове, медии) относно Европейския съюз и неговите институции.

Европа Директно - Враца ви предоставя:

•  информация за упражняването на вашите права като европейски граждани и съвети за решаване на практически проблеми;
•  информация за политиките на Европейския съюз и неговите институции;
•  информация за проекти и събития на местно, регионално, национално и европейско ниво;
•  информация за обучения, конкурси, предложения за финансиране;
•  данни за контакт със съответни организации, с които може да ви се наложи да се свържете.

      EUROPE  DIRECT – Враца е мястото, където можете да:
•   получите информационни материали от Представителството на Европейската Комисия в България и от други институции на ЕС и да ползвате библиотеката на Търговско - Промишлена палата – Враца;
•  организирате мероприятия относно широк кръг европейски дейности и политики (Лисабонски договор и Хартата за основните права, реформиране на бюджета на ЕС, растеж и заетост, енергия и промени в климата и др.) по заявка на ръководства на училища, местни общностни групи, НПО, политици, медии и пр.;
•   се възползвате от мобилен екип за предоставяне на информация и обучения извън Центъра;
•   гледате преките предавания на заседания на институциите и да станете преки свидетели на събития от ЕС
•  се свържете с Центъра за контакти Europe Direct и неговите услуги чрез интернет, електронна поща и единния безплатен телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11

     Европа Директно – Враца в своята дейност се подпомага от:
•    Европейската комисия
•    Представителството на Европейската комисия в България
•    Областните администрации Враца, Видин и Монтана
•    Община Монтана
•    Читалищата: "Развитие” – Враца, "Цвят” – Видин и  "Постоянство” – Лом
•    Младежки дом Враца
•    Регионален инспекторат по образованието – Враца
•    Български Червен кръст, Областен съвет - Враца
•    Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин

 

АКТУАЛНО

Анкетна карта на Европа Директно Враца, към Търговско-промишлена палата Враца  "Удовлетвореност на клиента"

План за действие на Европа Директно Враца за 2013г.

План за действие на Европа Директно Враца за 2012г.

Цели и дейности на Европа Директно Враца за 2011г.Бюлетин

Месечен бюлетин:

Бюлетин 1 - януари и февруари

Бюлетин 2 - март и април

Бюлетин 3 - май и юни

Бюлетин 4 - юли - август

-------------------

- Архив 2013

- Архив 2012

- Архив 2011

- Архив 2010

- Архив 2009

Новини от:
Европейския парламент
Европейския съюз
Категории събития

Събития от Европа

Събития от Враца

Събития от страната

Публикации
2013 Европейска година на гражданите
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
2011 - Европейска година на доброволчеството2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите

Полезни връзкиEвропейски награди за предприемачество 

 

Powered by
phpWebThings powered
 Този сайт е създаден  с помощта на phpWebThings 1.5bg.
(c)2003 Copyright, Европа Директно Враца & phpwebthings
  Страницата обработена за 0.8524 секунди - 24 заявки