Процедура „Медийна кампания за промотиране проектната идея и резултати, със специален фокус върху разработените туристически продукти и услуги“

Предмет на възлагане с настоящата процедура е „Медийна кампания за промотиране проектната идея и резултати, със специален фокус върху разработените туристически продукти и услуги“. Услугата е в рамките на проект „Трансграничен аудио пътеводител“ , дог. № 15.2.1.076, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 и във връзка с изпълнението на  Дейност 2 : Информация за проекта и промотиране.

Медийната кампания за промотиране проектната идея и резултати, със специален фокус върху разработените туристически продукти и услуги включва разнообразни методи за промотиране като медийно присъствие и реклама, използвайки различни средства – телевизия, радио, печат, билборд.

Целта на услугата е да бъдат представени: проекта, разработените 5 туристически продукта и услугата – аудио пътеводител пред целевата група по най-добрия възможен начин, така че да се изтъкнат техните предимства и достойнства, с цел потребителите им да бъдат убедени и привлечени да ги използват.

Документация

Допълнителни разяснения по публичната покана​

Краен срок за подаване на оферти до дата: 20.01.2017  Час: 16.00


      

2014 ТПП Враца
Всички права запазени.